Ewch i’r prif gynnwys

Y Brifysgol Orau yng Nghymru 2018

22 Medi 2017

Welsh Uni of the Year - Graphic

Mae Prifysgol Caerdydd wedi dringo 11 lle a chael ei henwi’r Brifysgol Orau yng Nghymru 2018 yn The Times & The Sunday Times Good University Guide 2018.

Mae Caerdydd yn y 35ain safle ac yr uchaf ymhlith prifysgolion Cymru unwaith eto. Dim ond unwaith y mae’r Brifysgol wedi methu â dod i’r brig yng Nghymru ers i’r Good University Guide gael ei lansio 20 mlynedd yn ôl.

Dyma hefyd y tro cyntaf i Gaerdydd gael ei henwi’n swyddogol y Brifysgol Orau yng Nghymru yn y flwyddyn o dan sylw.

“Rydym am i Gymru ymfalchïo ynom”

Meddai'r Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor y Brifysgol: “Mae codi 11 lle yn y Good University Guide eleni yn newyddion calonogol dros ben.

“Rydym am i Gymru ymfalchïo ynom a’n nod yw chwarae rhan allweddol yn llwyddiant economaidd a chymdeithasol y genedl. Dyna pam mae cael ein henwi’r Brifysgol Orau yng Nghymru eleni yn gymaint o bleser...”

“Heb amheuaeth, i’n staff academaidd a phroffesiynol ymroddgar a ffyddlon y mae’r diolch am ein llwyddiant. Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae eu hymdrechion wedi helpu’r Brifysgol i sicrhau eu lle ymhlith y 100 prifysgol orau yn y byd a’r 10 prifysgol orau yn y DU ar Restr Shanghai, yn ogystal â chodi 20 safle ar Restr THE o Brifysgolion Gorau’r Byd.”

Yr Athro Colin Riordan Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd

Uchelgais Prifysgol Caerdydd yn bod ymhlith yr 20 prifysgol orau yn y Good University Guide.

Ychwanegodd yr Athro Riordan: “Er bod gwaith i’w wneud o hyd, mae hwn a’n canlyniadau eraill eleni yn dangos ein bod yn mynd i'r cyfeiriad cywir. Yr hyn sy’n bwysig i ni fel Prifysgol yw parhau i ganolbwyntio ar ein gwaith, cynnal ein momentwm a gwireddu ein huchelgais yn y pen draw.”

Rhannu’r stori hon

Rydym yn rhagori mewn addysg, ymchwil ac arloesi ac yn adeiladu perthnasoedd wrth ddangos ein hymrwymiad i Gymru.