Ewch i’r prif gynnwys

Cyllid Myfyrwyr

14 July 2017

Open Day

Ar 11 Gorffennaf 2017, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru fod pecyn cymorth newydd ar gael ar gyfer myfyrwyr israddedig amser llawn, myfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig o Gymru, o ddechrau blwyddyn academaidd 2018/19.

Yn seiliedig ar argymhellion Adolygiad Diamond, bydd y system newydd yn cyflwyno cefnogaeth gynhaliaeth i fyfyrwyr ar gyfer costau beunyddiol yn hytrach nag ad-daliadau wedi graddio, a bydd y newidiadau ar waith ar gyfer myfyrwyr sy’n dechrau blwyddyn gyntaf eu cwrs ym mlwyddyn academaidd 2018/19.

Disgwylir newidiadau pellach i fyfyrwyr ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.

Fel y dywedodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, bydd y newidiadau yn amodol ar gyflwyno rheoliadau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhestr o Gwestiynau Cyffredin a ffeithlun ynghylch y newidiadau i’r gefnogaeth a roddir i fyfyrwyr.

Share this story

Counselling, advice on funding, disability and visa support, and undergraduate bursaries and scholarships.