Ewch i’r prif gynnwys

Academydd o Gaerdydd yn ennill cais am olygyddiaeth cylchgrawn ffeministaidd

13 Gorffennaf 2017

Enwyd yr Athro Marysia Zalewski yn olygydd newydd cyfnodolyn International Feminist Journal of Politics
Enwyd yr Athro Marysia Zalewski yn olygydd newydd cyfnodolyn International Feminist Journal of Politics

Mae academydd o Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth wedi cael ei henwi yn olygydd cartref newydd cyfnodolyn unigryw sy'n ymchwilio i wleidyddiaeth ryngwladol gan ddefnyddio damcaniaethau ffeministaidd a rhywedd.

O fis Ionawr 2018, bydd cartref y cyfnodolyn International Feminist Journal of Politics yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth a bydd yn cael ei arwain gan dîm golygyddol yn cynnwys yr Athro Marysia Zalewski, yr Athro Brooke Ackerly (Prifysgol Vanderbilt, UDA) Yr Athro Eilisabeth Jay Friedman (Prifysgol San Francisco, UDA) a Meenakshi Gopinath (Menywod ym maes Rheoli Gwrthdaro Diogelwch a Heddwch, India).

Mae’r Athro Zalewski yn un o grŵp blaenllaw o ysgolheigion gwleidyddiaeth ryngwladol ffeministaidd a sefydlodd y cyfnodolyn yn ystod y 1990au. Ers hynny, mae’r cyfnodolyn wedi dod â rhai o ffigurau mwyaf dylanwadol y maes ynghyd i adeiladu cymuned fyd-eang o awduron a darllenwyr. Fforwm rhyngwladol yw’r cyfnodolyn sy'n anelu at feithrin trafodaeth ar draws cysylltiadau rhyngwladol, gwleidyddiaeth, astudiaethau rhywedd, damcaniaeth queer ac astudiaethau menywod.

Mae’r Athro Zalewski mewn safle da i olygu'r cylchgrawn gan fod ei diddordebau ymchwil yn ymwneud â damcaniaeth cysylltiadau rhyngwladol beirniadol, damcaniaeth ffeministaidd, damcaniaeth queer a damcaniaeth wleidyddol ac mae wedi bod yn aelod o’i fwrdd golygyddol ers tro byd.

Wrth i amser fynd rhagddo mae’r cyfnodolyn wedi addasu i ymateb i newidiadau technolegol a chymdeithasol ac mae ar gael ar-lein ac ar ffurf copi caled. Bellach caiff ei gefnogi gan dimau golygyddol cyswllt a chynorthwyol eang mewn amrywiaeth o leoliadau ym mhedwar ban y byd.

Wrth sôn am ei phenodiad, meddai’r Athro Waterman: "Mae sicrhau golygyddiaeth cyfnodolyn International Feminist Journal of Politics yn bluen yn het Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ac yn cadarnhau ein statws fel cyrchfan i astudio cysylltiadau rhyngwladol cyfoes. Mae gwaith a phersbectif damcaniaethau ffeminist, rhywedd a queer yn arwyddocaol iawn ac mae’r cyfnodolyn hwn yn eu rhoi ar flaen y gad o ran trafodaethau ar wleidyddiaeth (fyd-eang a lleol), cysylltiadau rhywedd a rhywioldeb."

"Ar ôl imi ddechrau golygu’r cyfnodolyn gyda fy nghydweithwyr rhyngwladol gwych, byddaf yn llawn cyffro wrth fod yn rhan o'r gwaith o gynllunio seithfed gynhadledd y cyfnodolyn a gynhelir ym mis Ebrill ym Mhrifysgol San Francisco. Ei theitl fydd Ffeministiaeth + Gwybodaeth + Gwleidyddiaeth a bydd yn dod ag ysgolheigion, myfyrwyr ac ymarferwyr at ei gilydd er mwyn ymchwilio’n rhyngddisgyblaethol ac yn fyd-eang i wybodaeth ffeministaidd am wleidyddiaeth a gwleidyddiaeth gwybodaeth ffeministaidd."

Rhannu’r stori hon