Ewch i’r prif gynnwys

Cynfyfyrwraig yr Ysgol Ieithoedd Modern yn cipio anrhydedd Gwobr Athro Almaeneg

16 Mehefin 2017

Chloe Samuels (centre) is presented with her German Teacher Award by German Ambassador Dr Peter Ammon (left) and renowned writer John le Carré (right).
Chloe Samuels (yn y canol) yn cael ei chyflwyno â’i Gwobr Athro Almaeneg gan Lysgennad yr Almaen Dr Peter Ammon (ar y chwith) a’r awdur enwog John le Carré (ar y dde).

Yn ddiweddar, enillodd cynfyfyriwr wobr a oedd yn tynnu sylw at ei chyflawniadau rhagorol fel athro Almaeneg.

Cyflwynwyd Chloe Samuels, sydd bellach yn athro yn Ysgol Gyfun Caerllion, â Gwobr Athro Almaeneg  clodfawr gan Lysgennad yr Almaen, Dr Peter Ammon, mewn seremoni a gynhaliwyd yn ei breswylfa yn Llundain ar 12 Mehefin.

Mae'r gwobrau yn ddigwyddiad blynyddol a drefnir gan Lysgenhadaeth Gweriniaeth Ffederal yr Almaen i gydnabod cyflawniadau athrawon Almaeneg ymhlith athrawon cynradd ac uwchradd ar draws y DU.

Sbardunwyd cariad Chloe tuag at yr Almaeneg yn yr ysgol lle’r oedd ganddi athrawes ysbrydoledig a oedd yn ei dysgu â brwdfrydedd a bywiogrwydd. Cafodd ei swyno gan iaith, hanes a diwylliant yr Almaen ac felly pan ddaeth hi’n amser dewis pwnc yn y Brifysgol, dewisodd Chloe BSc/Econ astudiaethau Undeb Ewropeaidd a oedd yn ei galluogi i astudio Almaeneg fel ei phrif bwnc, ochr yn ochr â Sbaeneg ar lefel dechreuwyr. Treuliodd Chloe ei blwyddyn dramor ym Merlin a graddio yn 2005.

Ar ôl cwblhau ei hastudiaethau academaidd yn 2011, ymunodd Chloe ag Ysgol Gyfun Caerllion a bellach hi yw’r Arweinydd Pwnc ar gyfer yr Almaeneg.

Wrth siarad am ei champ dywedodd Chloe, "Bin super aufgeregt! Rydw i ar ben fy nigon i ennill y wobr ac yn hynod falch bod gwaith caled ac ymroddiad ein tîm o athrawon Ieithoedd Tramor Modern yng Nghaerllion wedi'i gydnabod. Mewn gwirionedd mae unrhyw wobr sy’n cael ei rhoi i athro unigol yn wobr am addysgu’r tîm cyfan. Heb i’r tîm gefnogi fy syniadau a fy nghynlluniau, ni fyddai unrhyw beth yn cael ei wneud! "

"Gyda’i synnwyr digrifwch cellweirus a’i diddordeb brwd yn y pwnc, roedd hi’n bleser llwyr addysgu Chloe, a dydw i ddim yn synnu o gwbl ei bod hi wedi datblygu i fod yn athrawes ysbrydoledig", meddai ei chyn-diwtor cwrs, Elke Oerter. "Ar hyn o bryd mae gen i ddau o gynfyfyrwyr ymroddedig Chloe o Gaerllion yn fy Mlwyddyn Gyntaf, sy’n dyst i'r gwahaniaeth y gall athro neu athrawes angerddol ei wneud o ran ennyn brwdfrydedd dysgwyr."

Mae’r Almaeneg ar gael yn yr Ysgol Ieithoedd Modern fel rhaglen Anrhydedd Sengl neu Gydanrhydedd wedi’i chyfuno â phynciau eraill. Gellir ei astudio fel pwnc i ddechreuwyr heb unrhyw wybodaeth flaenorol am yr iaith neu fel pwnc uwch ar gyfer ymgeiswyr gyda gradd Safon Uwch (lefel A).

Rhannu’r stori hon