Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwilydd o'r Ysgol Meddygaeth yn cynnal darlith lwyddiannus arall yng Ngŵyl y Gelli

13 Mehefin 2017

Dr Simone Cuff at Hay Festival Wales 2017
Dr Simone Cuff at Hay Festival Wales 2017. Photo courtesy of: Hay Festival / Sam Hardwick.

Bob blwyddyn mae Gŵyl y Gelli yn dod â darllenwyr ac ysgrifenwyr at ei gilydd i rannu straeon a syniadau mewn digwyddiadau cynaliadwy ledled y byd.

Mae'r gwyliau'n ysbrydoli, archwilio a difyrru, ac yn gwahodd cyfranogwyr i ddychmygu'r byd fel y mae ac fel y gallai fod.

Cynhaliwyd gŵyl eleni o ddydd Iau 25 Mai tan ddydd Sul 4 Mehefin, a chafodd ei gynnal mewn pentref o bebyll yn y Gelli Gandryll, ar gyrion y parc cenedlaethol syfrdanol, Bannau Brycheiniog.

Bydd enillwyr Gwobr Nobel a nofelwyr, gwyddonwyr a gwleidyddion, haneswyr a cherddorion yn siarad â chynulleidfaoedd i gyfnewid syniadau dynamig.

Y llynedd, cafwyd darlith gan Dr Simone Cuff, Cydymaith Ymchwil yn Is-adran Heintiau ac Imiwnedd Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, ynglŷn â'r 'Ecosystem Fewnol – Eich Corff a'i Ddinasyddion Mân'.

Roedd y digwyddiad mor llwyddiannus bod Simone wedi cael gwahoddiad yn ôl i siarad yno eto eleni.

Dr Simone Cuff presenting her talk - ‘Could viruses be good for you?’
Dr Simone Cuff presenting her talk - ‘Could viruses be good for you?’. Photo courtesy of: Hay Festival / Sam Hardwick.

Cafodd 'A allai firysau fod yn dda i chi?' ei gyflwyno i gynulleidfa lawn ddydd Gwener 26 Mai.

Crynodeb o'r ddarlith: Mae pawb yn gwybod bod ffliw yn wael i chi. Ac Ebola. A Zika. Pam mae cymaint o firysau sy'n achosi clefydau mor ofnadwy? A beth yw'r ymchwil bresennol yn ei ddweud wrthym am faes cymhleth a hynod ddiddorol firoleg?

Yn siarad ar ôl y digwyddiad, dywedodd Simone:

“It was great to be invited back to Hay Festival. It is always fascinating to see who is interested in research and though it always starts with the presenter giving a talk, the really rewarding part is the dialogue you can have with members of the audience afterwards, particularly when that audience is curious and engaged. These are the people that our science is supported by, and who are affected by our findings. It is a privilege - and great fun - to be able to talk with them in such a forum."

Dr Simone Cuff Research Associate

Rhannu’r stori hon