Ewch i’r prif gynnwys

Ymuno â’r triongl euraid

18 Rhagfyr 2014

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae Caerdydd yn swyddogol yn un o'r tair prifysgol orau yn y Deyrnas Unedig am ei hymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang ym maes seicoleg, seiciatreg a niwrowyddoniaeth, gan ryddhau gafael triongl euraid y Deyrnas Unedig o brifysgolion sy'n ddwys o ran ymchwil.  

Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF), sef ymarfer cenedlaethol sy'n asesu ansawdd ac effaith ymchwil yn sefydliadau addysg uwch y Deyrnas Unedig, a gyhoeddwyd heddiw (18 Rhagfyr 2014), mae Caerdydd wedi sicrhau lle ar y podiwm ymhlith y prifysgolion gorau yn y byd sy'n ddwys o ran ymchwil yn y maes hwn.

Dywedodd yr Athro Ed Wilding, Pennaeth Ysgol Seicoleg y Brifysgol: "Mae canlyniadau'r REF yn cadarnhau'r parch uchel a roddir i'n hymchwil gan ein cymheiriaid a'r buddion pellgyrhaeddol y mae ein gwaith yn eu sicrhau ar gyfer unigolion, cymdeithas a'r amgylchedd."

Gan gyfuno cryfder Ysgol Seicoleg uchel ei pharch y Brifysgol, Canolfan Geneteg a Genomeg Seiciatrig flaenllaw'r Cyngor Ymchwil Feddygol, yn ogystal â chanolfannau ymchwil allweddol eraill gan gynnwys Canolfan Delweddu Ymchwil yr Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC), Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru a'r Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl, mae degawd o waith wedi helpu i sicrhau dealltwriaeth wyddonol newydd hollbwysig. 

Mae'r ddealltwriaeth newydd hon wedi arwain at effaith bellgyrhaeddol a pharhaus y tu allan i fyd academaidd y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, o archwilio'r berthynas gymhleth rhwng defnyddio canabis a'i effeithiau tymor hir ar iechyd meddwl, yn enwedig ei ddylanwad ar berygl sgitsoffrenia, i amlygu 'magl lywodraethu' sy'n rhwystro gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd, a gwella diogelwch yn y diwydiant morol.

Ychwanegodd yr Athro Syr Mike Owen, Cyfarwyddwr Canolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig y Cyngor Ymchwil Feddygol: "Rydym wedi cael dealltwriaeth sylfaenol o lawer o agweddau ar ymddygiad ac wedi gwneud darganfyddiadau pwysig ynglŷn ag achosion anhwylderau seiciatrig fel sgitsoffrenia, anhwylder deubegynol ac Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD); ac anhwylderau niwroddirywiol fel clefyd Alzheimer, clefyd Parkinson a chlefyd Huntington.

"Mae'r canlyniadau hyn yn cadarnhau ein statws fel un o'r canolfannau arweiniol yn y Deyrnas Unedig a'r byd o ran seicoleg, seiciatreg a niwrowyddoniaeth."

Rhannu’r stori hon