Ewch i’r prif gynnwys

Cymrawd Academi'r Gwyddorau Meddygol

9 Mai 2017

Professor Jamie Rossjohn

Mae'r Athro Jamie Rossjohn, o'r Ysgol Meddygaeth, wedi cael ei ethol yn Gymrawd Academi'r Gwyddorau Meddygol – cymrodoriaeth sy'n cynnwys ymchwilwyr biofeddygol ac iechyd gorau'r DU.

Bydd Jamie yn ymuno â 45 o ymchwilwyr eraill yn y DU sy'n arwain y byd a gafodd eu hethol eleni. Mae pob un wedi'i ethol am ei gyfraniad at ymchwil biofeddygol ac iechyd, ac am droi'r ymchwil honno yn fanteision i'r gymdeithas.

Monash University Caulfield Campus
Caulfield Campus, Monash University

Mae Jamie yn Bennaeth Rhaglen Heintiau ac Imiwnedd yn Sefydliad Darganfod Biofeddygaeth ym Mhrifysgol Monash ac yn Athro Imiwnoleg Strwythurol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar ddeall sut mae'r system imiwnedd yn gweithio, ac yn monitro pob cam wrth iddi ein hamddiffyn rhag firysau, ynghyd â sefyllfaoedd lle mae'r system imiwnedd yn dechrau ymosod ar ein corff ein hun, fel yn achos awtoimiwnedd.

Un o uchafbwyntiau gyrfa Jamie oedd 2012, pan lwyddodd i ddarganfod sut gall celloedd-T yn y system imiwnedd ymateb i fetabolion fitamin B, a allai arwain at ddatblygu gwell frechlynnau a thriniaethau ar gyfer clefydau fel clefyd llid y coluddyn, wlserau peptig a thwbercwlosis.

Mae Jamie hefyd yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Cymrawd Llawryfog Awstralia ARC (2017-2012), ac yn flaenorol yn Gymrawd Awstralia NHMRC (2011-2016) a Chymrawd Ffederasiwn ARC (2007-2011). At ei gilydd, mae wedi cyhoeddi mwy na 300 o bapurau ac wedi mentora nifer o ymchwilwyr sy'n ceisio cael graddau uwch a chymrodoriaethau sy'n gystadleuol yn genedlaethol

Rhannu’r stori hon

Our systems biology-based research informs the development of novel diagnostics, therapies and vaccines against some of the greatest public health threats of our time.