Ewch i’r prif gynnwys

Cyffro oddi ar y cae i arloeswyr chwaraeon

5 Mai 2017

Gwahoddir busnesau bach â syniadau gwych i gymryd rhan mewn Digwyddiad Arloesedd Chwaraeon (SPIN) i gyd-fynd â Gêm Derfynol UEFA Champions League yng Nghaerdydd y mis nesaf.

Mae Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â Sefydliad HYPE i gynnal arddangosfa a chystadleuaeth cyn y digwyddiad ar 3 Mehefin.

Bydd Sefydliad HYPE, platfform byd-eang sy'n cysylltu ac yn buddsoddi mewn arloesedd chwaraeon, yn cydweithio â'r Brifysgol a phanel o feirniaid arbenigol i enwi'r busnes chwaraeon newydd mwyaf arloesol, fydd yn gyfle i gael sylw yn y wasg a chael effaith ar fyd chwaraeon.

Cynhelir y digwyddiad ar 2 Mehefin – diwrnod cyn Gêm Derfynol UEFA Champions League – yng Nghanolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd, dim ond milltir i ffwrdd o Stadiwm Genedlaethol Cymru.

Dim ond dau ddiwrnod sydd gan fusnesau bach i gofrestru i gymryd rhan. Bydd y cyfnod cofrestru ar gyfer y digwyddiad yn gorffen am 23:59 o'r gloch ar 9 Mai 2017.

Bydd y digwyddiad yn dod â myfyrwyr, busnesau a chwmnïau chwaraeon at ei gilydd ar gyfer gŵyl arloesedd chwaraeon dros ddau ddiwrnod.

Fel rhan o ddigwyddiad HYPE SPIN, bydd 10 o gwmnïau'n cyflwyno eu syniadau chwaraeon i ffigurau blaenllaw o frandiau chwaraeon a thechnoleg adnabyddus, buddsoddwyr, ac academyddion. Bydd y beirniaid yn cynnwys Laura McAllister CBE, Athro Polisïau Cyhoeddus yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd; Bernd Wahler, cyn-Brif Swyddog Marchnata yn Adidas a Llywydd VfB Stuttgart; Ignacio Mestre, Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad FC Barcelona; Guy Laurent Epstein, Cyfarwyddwr Marchnata UEFA; a Sébastien Audoux, Pennaeth Cynnwys Chwaraeon Digidol yn Canal+.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad HYPE, Amir Raveh: "Mae Sefydliad HYPE yn gyffrous iawn am y gystadleuaeth Arloesedd mewn Chwaraeon y byddwn yn ei chynnal ochr yn ochr â UEFA Champions League, fydd yn cynnig cyfle unigryw i fusnesau bach gael sylw yn y cyfryngau."

"Ein cenhadaeth yw cael effaith ar fyd chwaraeon drwy arloesedd, ac rydym wrth ein bodd i gydweithio â Phrifysgol Caerdydd a darganfod y busnesau bach arloesol fydd yn cyflwyno fel rhan o'r gystadleuaeth."

Amir Raveh Prif Swyddog Gweithredol, Sefydliad HYPE

Dywedodd yr Athro Hywel Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd ac Ymgysylltu Prifysgol Caerdydd: "Ni yw Cartref Arloesedd. Rydym yn hen law ar droi syniadau myfyrwyr yn fusnesau ffyniannus, ac mae gennym gynfyfyrwyr ymhlith rhai o arwyr chwaraeon gwledydd Prydain."

"Mae data diweddar yn dangos bod y Brifysgol wedi sicrhau cynnydd o £13.3m yn ei chyllid ar gyfer ymchwil gydweithredol - y cynnydd mwyaf yn y DU. Erbyn hyn, Caerdydd yn yr ail safle o blith prifysgolion ymchwil ddwys y DU yng Ngrŵp Russell o ran incwm eiddo deallusol – rydym yn cynhyrchu'r mwyafrif helaeth o'r incwm eiddo deallusol ymhlith sefydliadau addysg uwch Cymru."

Rhannu’r stori hon

Yma, cewch wybod sut mae ein rhagoriaeth ym meysydd ymchwil, trosglwyddo technoleg, datblygu busnesau a mentrau myfyrwyr, yn arwain ein gweledigaeth.