Ewch i’r prif gynnwys

Ap adrodd storïau Sain Ffagan yn dod â’r Amgueddfa yn fyw

20 Ebrill 2017

Attractive pathway in front of building

Mae ap adrodd stori newydd yn helpu i ddod ag un o amgueddfeydd mwyaf adnabyddus Cymru yn fyw.

Mae prosiect Olion - partneriaeth rhwng Amgueddfa Cymru, Prifysgol Caerdydd a yello brick, cwmni marchnata a gemau creadigol - yn tywys ymwelwyr ar daith gorfforol o amgylch gerddi’r castell yn Sain Ffagan, yn symud o ffaith i ffuglen, y gorffennol a’r presennol.

Screenshot of 'Traces' St Fagans app

Lluniwyd y rhaglen i’w defnyddio yn ystod oriau agor arferol Sain Ffagan. Mae’n para 30 munud, wedi’i rhannu’n bedair pennod, a gall gael ei mwynhau gan unigolyn neu fesul pâr. Gan dynnu ar ddeunydd o archifau’r Amgueddfa mae’r stori yn adrodd hanes cymeriadau allai fod wedi cael eu gweld yn crwydro’r castell a’r gerddi yn nechrau’r ugeinfed ganrif.

Dywedodd Dafydd James, Pennaeth Cyfryngau Digidol, Amgueddfa Cymru: “Mae’n bleser cael cydweithio â Phrifysgol Caerdydd a yello brick i gynnig rhywbeth newydd i ymwelwyr â’r Amgueddfa.

“Mae’r dehongliad creadigol hwn yn herio ymwelwyr i ymwneud â Sain Ffagan mewn modd gwahanol ac i ddianc rhag prysurdeb bywyd bob dydd i fwynhau stori yn nhawelwch gerddi hanesyddol y castell. Rydyn ni’n gobeithio’n fawr y bydd yn dal dychymyg ein hymwelwyr.”

Meddai Dr Jenny Kidd, Uwch Ddarlithydd, Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Prifysgol Caerdydd: “Rydyn ni wrth ein bodd yn lansio Traces/Olion, penllanw partneriaeth dros nifer o flynyddoedd rhwng yello brick, Amgueddfa Cymru a Phrifysgol Caerdydd...”

“Mae diddordeb y cyhoedd mewn amgueddfeydd a lleoliadau treftadaeth, eu hymddiriedaeth ohonynt, a’u hoffter o leoliadau fel Sain Ffagan yn parhau yn uchel. Mae Traces/Olion yn gyfle unigryw i ymwelwyr brofi, ac efallai i deimlo, rhywbeth gwahanol ar dir Sain Ffagan. Mae gennym ddiddordeb ym mhotensial profiadau treftadaeth o’r fath i esgor ar fathau gwahanol o berthynas rhwng pobl a lleoedd.”

Dr Jenny Kidd

Bydd angen pâr o glustffonau a dyfais symudol gyda system weithredu ar gyfer IOS ac Android ac uwch ar ymwelwyr. Gallwch lawrlwytho ap Olion o siop ITunes neu o Google Play. Argymhellir eich bod yn lawrlwytho’r ap, sydd yn rhad ac am ddim, cyn i chi gyrraedd Sain Ffagan. Ni fydd angen cysylltiad data arnoch yn ystod y profiad. Mae mynediad i Sain Ffagan yn rhad ac am ddim, diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Rhannu’r stori hon

Am ragor o wybodaeth am ein hymchwil, cyrsiau ac aelodau staff, ewch i wefan yr Ysgol.