Ewch i’r prif gynnwys

Rachel Hargest yn ennill Gwobr Silver Scalpel am ragoriaeth mewn hyfforddiant llawfeddygol

6 Ebrill 2017

Rachel Hargest award

Mae Cymdeithas y Llawfeddygon mewn Hyfforddiant (ASiT) wedi dyfarnu Gwobr Silver Scalpel 2017 i Rachel Hargest.

Corff proffesiynol annibynnol ac elusen gofrestredig yw ASiT a’i nod yw hyrwyddo’r safonau uchaf ym maes hyfforddiant llawfeddygol.

Rachel Hargest with award
Rachel Hargest with her Silver Scapel award.

Cyflwynwyd gwobr fawreddog Silver Scalpel am y tro cyntaf yn 2000 i gydnabod rhagoriaeth mewn hyfforddiant llawfeddygol. Fe’i dyfernir unwaith y flwyddyn i hyfforddwr sydd wedi rhagori ym meysydd arwain, dyfeisgarwch, hyfforddi a datblygu, proffesiynoldeb a chyfathrebu.

Mae Miss Hargest yn uwch-ddarlithydd clinigol mewn Llawdriniaeth y Coluddyn Mawr, ac mae’n aelod o Ymchwil Meddygol Cydweithrediadol Caerdydd Tsieina (CCMRC).

Yn Ysbyty Athrofaol Cymru y mae’n gwneud ei gwaith clinigol yn bennaf, ac yno mae’n hyfforddi llawfeddygon iau ac yn goruchwylio myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn CCMRC. Mae hefyd yn Llywydd Isadran Lawfeddygol y Gymdeithas Meddygaeth Frenhinol, un o ddarparwyr addysg feddygol barhaus mwyaf y DU.

“I am delighted and honoured to receive the Silver Scalpel Award. I would like to thank the trainees who nominated me. It is a pleasure to work with such enthusiastic and committed students and trainees who will be the surgeons of the future in Cardiff and further afield.”

Dr Rachel Hargest Clinical Senior Lecturer

Cewch ragor o wybodaeth yn https://www.asit.org/silver-scalpel-award

Rhannu’r stori hon