Ewch i’r prif gynnwys

Rôl i gwmni BAM yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr

5 April 2017

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr newydd
Canolfan Bywyd y Myfyrwyr newydd

Mae cwmni adeiladu blaenllaw BAM wedi'i ddewis i ymgymryd â'r gwaith paratoadol ar gyfer adeilad £50m Canolfan Bywyd y Myfyrwyr.

Mae Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn fuddsoddiad mawr ym mhrofiad myfyrwyr ac yn rhan o’r gwaith mwyaf ers cenhedlaeth i uwchraddio campws y Brifysgol.

Disgwylir i'r gwaith ddechrau nes ymlaen eleni a dylai'r cyfleuster newydd, sy'n bartneriaeth gydag Undeb y Myfyrwyr, fod yn barod erbyn blwyddyn academaidd 2019/20.

Bydd y Ganolfan yn creu canolbwynt ar gyfer ein gwasanaethau cefnogi myfyrwyr yn ogystal â chynnig mannau dysgu cymdeithasol modern, hyblyg a darlithfa 550-sedd gyfoethog ei thechnoleg.

Bydd Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn gwneud gwasanaethau cymorth yn fwy hwylus i fyfyrwyr, gan gynnwys y rhai sy'n astudio y tu hwnt i Barc Cathays.

Dywedodd yr Athro Amanda Coffey, Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad y Myfyrwyr a Safonau Academaidd: “I gynnal ein statws fel un o brifysgolion orau'r wlad, mae'n hanfodol ein bod yn gallu cystadlu â'r sefydliadau gorau ac yn cynnig cyfleusterau o'r radd flaenaf...”

“Rydym yn croesawu penodiad BAM ac edrychwn ymlaen at weithio gyda nhw i greu cyfleuster rhagorol a fydd o les i fyfyrwyr, staff a dinas Caerdydd.”

“Mae'r Ganolfan yn rhan o fuddsoddiad £600m parhaus yn ein campws. Mae hyn yn cynnwys £260 miliwn i ddarparu cyfleusterau heb eu hail i'n myfyrwyr.”

Dywedodd Craig Allen, Cyfarwyddwr Adeiladu BAM: “Mae cael ein penodi ar gyfer y gwaith hwn yn dangos perthynas mor gryf yr ydym wedi'i meithrin gyda Phrifysgol Caerdydd wrth weithio gyda nhw ar adeiladau Hadyn Ellis a CUBRIC (Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd).

“Mae hefyd yn dangos y ffydd sydd ganddynt yn adnoddau BAM i gyflwyno cynllun cymhleth lle rhoddir pwyslais ar ansawdd. Bydd cynnal partneriaethau o safon yn hollbwysig er mwyn gwireddu'r datblygiad cyffrous hwn ar gyfer bywydau myfyrwyr.”

Cynlluniwyd y Ganolfan gan y penseiri arobryn Feilden Clegg Bradley Studios sy'n hen law ar wneud gwaith gwych ar adeiladau cyhoeddus proffil uchel.

Rhannu’r stori hon

The Campus Master Plan is a major transformation of our campus to provide new state-of-the-art research, teaching and student facilities.