Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil addysgol ymhlith y pump gorau yn y Deyrnas Unedig

18 Rhagfyr 2014

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae statws Prifysgol Caerdydd fel arweinydd ym maes ymchwil addysgol wedi'i gadarnhau gan ganlyniadau'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf.

Mae canlyniadau REF 2014, a gyhoeddwyd heddiw (18 Rhagfyr), yn graddio ymchwil addysgol yn gydradd 5ed yn y Deyrnas Unedig gydag 84% o'r ymchwil a gyflwynwyd yn rhyngwladol ragorol ac yn arwain y ffordd yn fyd-eang.

Yn ogystal, mae Addysg yng Nghaerdydd wedi'i graddio'n orau yn y Deyrnas Unedig am ddarparu amgylchedd ymchwil sy'n ffafriol i gynhyrchu ymchwil o'r radd flaenaf o ran ei bywiogrwydd a'i chynaliadwyedd.

Mae ymchwil addysgol yng Nghaerdydd wedi'i lleoli yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol lle y mae'n elwa ar ddiwylliant arloesol a rhyngddisgyblaethol. Mae ymchwil addysgol wedi'i threfnu'n bedair thema: Plentyndod, diwylliant a hunaniaeth; Addysg, sgiliau a marchnadoedd llafur; Dadansoddi polisi critigol; a Datblygiadau mewn methodoleg ymchwil.

Mae ein Canolfannau Ymchwil yn helpu i sbarduno ymchwil polisi sy'n gosod agendâu a hwyluso ymchwil drawsddisgyblaethol o ansawdd uchel sy'n cael effaith go iawn.

Dywedodd yr Athro Amanda Coffey, Pennaeth Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol: "Rydym yn falch bod ein hymchwil addysgol wedi'i graddio mor uchel. Rydym yn arbennig o falch o weld bod effaith uchel ein hymchwil wedi'i chydnabod. Mae uchafbwyntiau effaith ymchwil yr Ysgol yn cynnwys y rhaglen wrthysmygu arobryn yn ysgolion y Deyrnas Unedig a ddatblygwyd i fynd i'r afael â'r cynnydd mewn pobl ifanc yn eu harddegau sy'n ysmygu. Roedd y rhaglen, a arweiniwyd gan ein Canolfan ar gyfer Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth ar gyfer Gwella Iechyd Cyhoeddus (DECIPHer), wedi treialu rhaglen ymyrryd a arweiniwyd gan gyfoedion ac aeth ymlaen i sefydlu cwmni dielw i drwyddedu'r rhaglen ar draws mwy o ysgolion."

Mae Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn ymrwymedig i hybu cymdeithaseg gyhoeddus a pholisi, sy'n cael ei llywio gan gydweithredu ac ymgysylltu helaeth.

Yn y blynyddoedd diweddar, mae diwylliant ymchwil bywiog yr Ysgol wedi parhau i gynyddu. Mae wedi datblygu màs cynaliadwy o fwy na 200 o staff ar draws ystod o ddisgyblaethau, ac wedi denu 236 o grantiau ymchwil gwerth £38 miliwn yn ystod y cyfnod asesu.

Mae'r lefel hon o gyllid yn ategu a chefnogi gweithgareddau cyhoeddi, effaith, ac ymgysylltu llwyddiannus ac amrywiol yr Ysgol.

Rhannu’r stori hon