Ewch i’r prif gynnwys

Syniadau am Gymru

20 Mawrth 2017

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ideas of Wales at the Senedd

Mae Prifysgol Caerdydd yn arwain cyfres newydd yn trafod cysyniad y sffêr cyhoeddus, a'i gyflwr yng Nghymru yn y Senedd.

Nod Syniadau am Gymru yw galluogi trafodaeth athronyddol ar y cwestiynau mawr sy'n wynebu'r genedl heddiw.

Dan arweiniad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Caerdydd, mae'r gyfres yn ymdrin â chwestiynau, themâu a phobl sy'n ganolog i fywyd deallusol y genedl, neu wedi cyfrannu iddo.

Yn arwyddocaol, mae'n awyddus i gyfrannu at y drafodaeth gymdeithasol, wleidyddol a chrefyddol am y sffêr cyhoeddus yng Nghymru - ac am fod yn rhan o'r ymdrechion i'w gyfoethogi ar yr un pryd.

Agorodd y gyfres gyda'r athronydd Dr Huw Rees o'r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yn trafod cysyniad y sffêr cyhoeddus, y ffordd mae'n gweithredu a pham y caiff ei ystyried mor hanfodol bwysig i'r drefn ddemocrataidd.

Ymunodd yr Ymchwilydd, Dr Dan Evans, rhan o'r tîm ymchwil yn Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru Prifysgol Caerdydd â'r sesiwn i drafod cyflwr y sffêr cyhoeddus yng Nghymru a'r heriau penodol a wynebir.  Bydd pob sesiwn yn cloi gyda sesiwn holi a thrafod.

Meddai Dr Rees: "Mae sffêr cyhoeddus sy'n gweithredu'n dda yn hanfodol ar gyfer democratiaeth sy'n gweithredu'n dda. Mae sffêr cyhoeddus Cymru'n wan, a phrin yw'r allfeydd newyddion brodorol neu ffora ar gyfer trafodaeth feirniadol. Os ydym ni am weld Cymru'n datblygu, mae angen i ni fynd i’r afael â hyn."

Agorodd Syniadau am Gymru ddydd Mawrth 14 Mawrth am 18:00 yn y Senedd ym Mae Caerdydd mewn sesiwn a noddwyd gan Elin Jones AC a Jeremy Miles AC.

Bydd sesiynau eraill yn dilyn ar 4 Ebrill, 16 Mai, 6 Mehefin a 18 Gorffennaf.

Rhannu’r stori hon