Ewch i’r prif gynnwys

Lansio blwyddyn diwylliant y DU-India

13 Mawrth 2017

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Reader in Asian Religions Dr James Hegarty meeting HM The Queen
Her Majesty The Queen and Dr James Hegarty.

Academyddion y Brifysgol yn mynd i ddigwyddiad proffil uchel yn Buckingham Palace

Mae academyddion o Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd y Brifysgol ac Ysgol Pensaernïaeth Cymru wedi mynd i lansiad swyddogol Blwyddyn Diwylliant y DU-India.

Ymunodd gwesteion o fyd chwaraeon, ffasiwn, adloniant, y celfyddydau ac addysg uwch â'r Frenhines, y Tywysog Phillip a Dug a Duges Caergrawnt ar gyfer y lansiad, lle dathlwyd y gorau o ddiwylliant Prydain ac India.

Bydd Blwyddyn Diwylliant y DU-India, sy'n ddathliad o'r berthynas rhwng y DU ac India, yn cynnwys digwyddiadau diwylliannol, arddangosfeydd a gweithgareddau yn y ddwy wlad yn ystod 2017.

Aeth Ysgolheigion y Brifysgol, yr Athro Adam Hardy a Dr James Hegarty, i'r digwyddiad proffil-uchel yn Buckingham Palace ar 27 Chwefror.

Dywedodd Dr James Hegarty: "Rwy'n croesawu'r pwyslais y bydd y flwyddyn diwylliant yn ei roi ar yr hanes hir rhwng Prydain ac India, ynghyd â threftadaeth lenyddol ac artistig De Asia. Mae'r ffaith y bydd dau academydd o Brifysgol Caerdydd yno, ymhlith holl aelodau'r teulu brenhinol a'r enwogion, yn dangos pa mor uchel yw proffil y Brifysgol yn y maes ymchwil hwn."

Mae Llywydd Cymdeithas Ewrop ar gyfer Celf ac Archaeoleg De Asia, yr Athro Adam Hardy, yn gyfarwyddwr Ymarfer, Ymchwil a Datblygu mewn Dylunio a Phensaernïaeth De Asia yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Ac yntau'n Ddarllenydd mewn Crefyddau Asia, ar hyn o bryd mae Dr James Hegarty yn arwain prosiect tair blynedd gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, o'r enw History of Genealogy, Genealogy of History: Family and the Narrative Construction of the Significant Past in Early South Asia.

Rhannu’r stori hon