Ewch i’r prif gynnwys

Menywod yn brwydro yn erbyn yr elfennau dros ymchwil canser

21 June 2012

Ladies battle elements for cancer research
(o’r chwith i’r dde) Debs Davies, Jane Meyrick, yr Athro Alan Clarke ac Averil Upham gyda’r siec am £5,000.

Mae taith gerdded drwy'r gwynt a'r glaw gan aelodau Clwb Tangent Dinbych-y-pysgod wedi rhoi hwb i ymchwil bôn-gelloedd canser yng Nghaerdydd.

Trefnodd y Clwb daith gerdded elusennol y llynedd i helpu'r Athro Alan Clarke, a chwblhawyd y daith er gwaethaf y tywydd stormus.

Nawr mae aelodau'r Clwb Tangent wedi ymweld â'r Athro Clarke yn y Brifysgol i gyflwyno'r £5,000 a godwyd ac i ddysgu mwy am ei waith fel Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd (ECSCRI) .

Mae cysylltiad y Clwb â'r Athro Clarke yn dyddio nôl dros wyth mlynedd. Dechreuodd y cyfan pan ddarllenodd aelod o'r Clwb, Ruth Webb, am waith arloesol yr Athro yn adnabod MBD2, sef protein sy'n gallu cael ei gipio gan gelloedd canser i ddirymu'r cyfryngau amddiffynnol normal a chaniatáu canserau i dyfu.

Dywedodd Averil Upham, aelod o'r Clwb: "Bryd hynny roedd gennym aelod a oedd yn dioddef o ganser y fron terfynol. Gwnaethom benderfyniad i godi arian tuag at ymchwil Alan trwy gynnal taith gerdded 'Merched Mynwesol / Bosom Buddies' trwy Ddinbych-y-pysgod."

Oddi ar hynny, daeth yr Athro Clarke yn Gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, sydd â'r nod o fynd i'r afael â chanser trwy ganolbwyntio ar is-gasgliad o gelloedd mewn tyfiannau a allai fod yn ffactorau allweddol i sbarduno datblygiad tyfiannau. Roedd llawer o aelodau'r Clwb Tangent yn adnabod pobl a oedd yn dioddef o ganser a phenderfynwyd cynnal taith gerdded arall o dair milltir drwy'r dref y llynedd.

Dywedodd Averil: "Roedd y tywydd yn ofnadwy, gyda gwynt cryf a glaw trwm. Fodd bynnag, bu tua 150 ohonon ni'n cymryd rhan,. gan gynnwys mamau'n gwthio pramiau. Roedd yn hwyl, er gwaetha'r glaw."

Professor Clarke
Yr Athro Clarke yn helpu Jane Meyrick i chwilio am fôn-gelloedd canser, gydag Averil Upham (canol) a Debs Davies yn gwylio.

Yn ystod ymweliad y menywod â'r Ysgol Biowyddorau, esboniodd yr Athro Clarke ychydig o'r wyddor y tu ôl i fôn-gelloedd canser, a allai fod yn allweddol o ran ffurfiant, twf ac ymlediad tyfiannau. Hefyd, bu'n eu tywys o gwmpas dau labordy er mwyn dangos enghreifftiau o'r math o gyfarpar y bydd eu harian yn ei brynu. Mae'r £5,000 a godwyd gan y Clwb yn cynnwys rhodd o £750 gan Fanc Barclays.

Dywedodd Jane Meyrick, cadeirydd y Clwb Tangent adeg y daith gerdded: "Mae'r gwaith sy'n cael ei wneud yma gan Alan yn anhygoel. Mae'r cyfarpar sydd ei angen arno yn ddrud iawn a hoffem feddwl fod ein taith gerdded wedi bod yn rhywfaint o gymorth. Rydym yn bwriadu cadw mewn cysylltiad â gwaith y Sefydliad ac yn gobeithio ei gefnogi eto."

Dywedodd yr Athro Clarke: "Rwy'n ddiolchgar dros ben i'r Clwb Tangent am ei ddiddordeb a chymorth parhaus. Ar hyn o bryd rydym yn paratoi i symud i mewn i labordai mewn adeilad newydd, sef Adeilad Hadyn Ellis, a bydd pob cyfraniad fel un y Clwb yn ein helpu gyda'n cynlluniau. Ein nod yn y pen draw yw deall y rhan sydd gan fôn-gelloedd canser i'w chwarae mewn mathau gwahanol o ganser fel y gallwn ddatblygu triniaethau newydd i'w targedu."

Rhannu’r stori hon