Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth gymunedol flaenllaw

25 Mehefin 2012

Damian Radcliffe
Damian Radcliffe

Mae Damian Radcliffe, Rheolwr y Rhyngrwyd a Chymdeithas yn ictQATAR, wedi cael ei benodi'n Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol.

Bydd Damian yn cyfrannu at brosiect ymchwil Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC), dan arweiniad yr Ysgol, ar y Cyfryngau, y Gymuned a'r Dinesydd Creadigol, a fydd yn cael ei gwblhau ym mis Hydref 2014. Bydd ar gael hefyd i ymchwilwyr a myfyrwyr ôl-raddedig eraill yn ystod ei ymweliadau â Chaerdydd.

Mae Damian yn arbenigwr blaenllaw ym maes y cyfryngau newyddion ar-lein a chaiff ei gydnabod yn helaeth am ei waith dylanwadol ym maes newyddiaduraeth hyperleol. Cyn iddo symud i Qatar yn gynt eleni, roedd Damian yn Rheolwr y Cenhedloedd a'r Rhanbarthau gydag Ofcom, rheoleiddiwr cyfathrebiadau'r Deyrnas Unedig.

Mae'n flogiwr poblogaidd iawn ac ef oedd awdur asesiad diweddar o raddfa a chwmpas gwasanaethau hyperleol y Deyrnas Unedig ar gyfer "Destination Local", menter dan arweiniad yr asiantaeth arloesedd NESTA.

Mae wedi cydweithio â nifer o brifysgolion a Choleg Newyddiaduraeth y BBC a'r 'Online Journalism Blog'. Er 2008, bu hefyd yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Meddai Damian Radcliffe: "Rwy'n edrych ymlaen at ddysgu a chael fy herio gan gyd-ymchwilwyr a myfyrwyr ôl-raddedig fel ei gilydd, a rhannu hefyd argraffiadau gyda'r Ysgol ynghylch y datblygiadau prysur newid sy'n digwydd yn y Dwyrain Canol.

"Fel yn achos newyddiaduraeth hyperleol a chymunedol, mae stori gyfoethog i'w hadrodd ac rwy'n ddiolchgar i'r Brifysgol am roi cyfle i mi helpu i'w hadrodd."

Meddai Ian Hargreaves, Athro Economi Digidol a Phrif Ymchwilydd ar gyfer prosiect ymchwil yr AHRC: "Daw Damian â safbwynt rhyngwladol ffres a gwybodus i'n diddordeb cynyddol mewn cyfryngau newyddion cymunedol ac rwy'n falch iawn ei fod yn gallu llunio'r cysylltiad hwn gyda ni."

Mae'r Gymrodoriaeth Ymchwil Anrhydeddus yn para tair blynedd.

Rhannu’r stori hon