Ewch i’r prif gynnwys

Y Ganolfan Almaeneg achrededig gyntaf yng Nghymru

17 Hydref 2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Goethe Institut logo

Canolfan Dysgu Gydol Oes Prifysgol Caerdydd yw'r darparwr iaith cyntaf yng Nghymru i gael ei achredu gan y Goethe-Institut i gynnal arholiadau Almaeneg a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Y Goethe-Institut, sydd â'i bencadlys ym Munich, yw sefydliad diwylliannol Gweriniaeth Ffederal yr Almaen a'i bwrpas yw hyrwyddo gwybodaeth am iaith a diwylliant yr Almaen dramor. Mae eu harholiadau yn cyfateb i lefelau'r Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Gyffredin i Ieithoedd (CEFR) ac maent yn adnabyddus drwy'r byd ac yn cael eu derbyn fel cymhwyster gan gyflogwyr.

Ar ôl asesu'r Ganolfan a'i darpariaeth Almaeneg, arwyddodd y Goethe-Institut gytundeb partneriaeth i gynnal arholiadau y Goethe-Institut ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dywedodd Helga Eckart, sy'n Uwch Ddarlithydd yn y Ganolfan: "Gyda'r Almaen yn wlad gyda'r bwysicaf ar gyfer cyflogaeth i bobl o Brydain gobeithir y caiff llawer eu hannog i sefyll yr arholiadau hyn. Mae'n gyffrous iawn i ni y byddwn, o 2013 ymlaen, yn ganolfan arholi i'r Goethe-Institut ac rwyf wrth fy modd mai ni yw'r sefydliad cyntaf yng Nghymru, a'r unig un, i lofnodi cytundeb o'r fath."

Bydd y dewis o gyrsiau Almaeneg a gynigir gan y Ganolfan, o ddechreuwyr i gyrsiau uwch, yn rhoi digon o gyfle i ymarfer ar gyfer y tystysgrifau hyn.

Dywedodd Juliana Nau, sy'n Diwtor Almaeneg yn y Ganolfan: "Bydd sefyll rhai o arholiadau'r Goethe-Institut yn amlygu camau ar eich cynnydd ac yn tystio i lefel eich gallu ar unrhyw adeg benodol. Mae arholiadau'r Goethe-Institut yn cynnig rhai o'r cymwysterau Almaeneg a gydnabyddir fwyaf ac fe'u cynigir ar chwe lefel wahanol, o'r sylfaenol at bron â bod yn rhugl fel brodor. Seilir hwy'n gyfan gwbl ar sgiliau yn hytrach na'u bod yn academaidd yn bennaf. Mewn geiriau eraill, mae cyfathrebu llafar, gwrando ar newyddion a chyfweliadau, darllen negeseuon testun ac e-bost yn uchel ar yr agenda. Mae'r rhan fwyaf o'n dosbarthiadau Almaeneg yn dilyn maes llafur a fydd yn eich paratoi ar gyfer yr arholiadau hyn ."

Dros y blynyddoedd mae cysylltiadau cryfion gyda Pharis, Madrid a Sienna wedi eu datblygu ar gyfer y cymwysterau DELF/DALF mewn Ffrangeg , y DELE mewn Sbaeneg a'r CILS mewn Eidaleg ac yn fwy diweddar y cymwysterau Cyfieithu Gwasanaeth Cyhoeddus y mae llawer o fyfyrwyr wedi elwa arnynt.

Rhannu’r stori hon