Ewch i’r prif gynnwys

Cyfraniad Rhagorol at Fydwreigiaeth

12 Awst 2016

Billie Hunter RCM fellow
Professor Billie Hunter awarded RCM Fellowship

Mae'r Athro Billie Hunter, sy'n Fydwraig ym Mhrifysgol Caerdydd, wedi cael gwobr genedlaethol gan Goleg Brenhinol y Bydwragedd (RCM), am ei chyfraniad at wasanaethau mamolaeth a bydwreigiaeth.

Mae'r Athro Hunter, Athro Bydwreigiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, wedi cael Cymrodoriaeth RCM*. Mae hyn i gydnabod ei chyfraniad eithriadol at fydwreigiaeth mewn meysydd fel cadernid proffesiynol bydwragedd a hanes llafar bydwreigiaeth. Derbyniodd ei gwobr yr wythnos ddiwethaf mewn seremoni yn Narlithfa Goffa Zepherina Veitch, Coleg Brenhinol y Bydwragedd yn Leeds.

Mae Cymrodoriaeth y Coleg yn cydnabod unigolion sy'n rhoi arweiniad eithriadol ac sy'n cyflwyno arloesedd a rhagoriaeth mewn ymarfer, addysg neu ymchwil ym maes bydwreigiaeth. Y nod yw amlygu ac arddangos gwaith sy'n gwella gofal i fenywod, babanod a'u teuluoedd.

Yn ogystal â'i gwaith yn y DU, mae gan yr Athro Hunter enw da yn rhyngwladol hefyd, ac mae'n darlithio ar draws y byd. Hi yw Cyfarwyddwr Canolfan Cydweithredu Bydwreigiaeth Ewrop, Sefydliad Iechyd y Byd. Mae hefyd yn Gadeirydd Ymweliadol ym mhrifysgolion Nottingham a Surrey, ac yn y Brifysgol Technoleg yn Sydney, Awstralia.

Mae'r Athro Hunter wedi bod yn fydwraig ers 1979, gan weithio yn y GIG, y sector gwirfoddol ac mewn lleoliadau bydwreigiaeth annibynnol, cyn symud i fyd addysg ac ymchwil ym 1996.

Meddai'r Athro Hunter: "Pleser o'r mwyaf yw cael y wobr hon a bod yn un o gymrodyr cyntaf y Coleg. Mae'n anrhydedd enfawr. Hoffwn ddiolch i bob un o fy nghydweithwyr a'r myfyrwyr sydd wedi cefnogi'r prosiectau amrywiol a arweiniodd at y fraint hon. Diolch hefyd i'r llu o fenywod a bydwragedd sydd wedi cyfrannu eu harbenigedd at fy mhrosiectau ymchwil. Gyda lwc, gallaf ddefnyddio fy nghymrodoriaeth i barhau i gefnogi bydwragedd gyda'u gwaith amhrisiadwy, gan wella gofal i fenywod, babanod teuluoedd yn sgîl hynny."

Meddai'r Athro Lesley Page, Llywydd Coleg Brenhinol y Bydwragedd: "Mae gwaith Billie mewn llawer o feysydd yn cael effaith go iawn ar y gofal a gyflwynir gan fydwragedd. Yn benodol, mae ganddi ymwybyddiaeth emosiynol ym maes bydwreigiaeth ac o bwysigrwydd 'gofalu am y gofalwyr'. Mae ei diddordeb mewn hanes bydwreigiaeth hefyd wedi amlygu etifeddiaeth, hanes hir a chyfraniad bydwragedd. Rwyf wrth fy modd ei bod wedi cael yr anrhydedd hwn."