Ewch i’r prif gynnwys

Gwobr Effaith Gymdeithasol

01 Mehefin 2016

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Homeless man asleep on the floor

Enillodd ymchwil arloesol sydd wedi gweld cynnydd dramatig yn y nifer o bobl ddigartref sy'n derbyn cymorth bob blwyddyn yng Nghymru wobr am ei Effaith Gymdeithasol yng Ngwobrau Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd 2016.

Arweiniodd gwaith gan Dr Peter Mackie, Uwch-ddarlithydd yn Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Caerdydd, awdurdodau lleol i newid y modd y caiff pobl ddigartref eu helpu yng Nghymru.

Cyfrannodd ymchwil Dr Mackie, a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru, yn uniongyrchol i Ddeddf Tai Cymru 2014.

Cyn y Ddeddf, dim ond cymorth cyfyngedig oedd ar gael i bobl sengl yn ôl y gyfraith. Roedd tua 3,000 o bobl ddigartref oedd yn ceisio cymorth yng Nghymru bob blwyddyn yn cael eu gadael heb lety.

Cyflwynodd y Ddeddf newydd ddyletswydd ar awdurdodau lleol i helpu i atal digartrefedd neu helpu i sicrhau llety i bawb sydd dan fygythiad o ddigartrefedd neu sy'n ddigartref.

Wrth groesawu'r wobr, dywedodd Dr Mackie: "Diolch i Lywodraeth Cymru, mae'r Ddeddf yn gam sylweddol ymlaen i Gymru drwy gyflawni dull sy'n fwy cyfiawn yn gymdeithasol o ymdrin â mater byd-eang digartrefedd. Dylid canmol Llywodraeth Cymru am gyflwyno'r ddeddfwriaeth hon sy'n seiliedig ar hawliau.”

Dywedodd Geoff Marlow, Uwch Swyddog Polisi Digartrefedd gyda Llywodraeth Cymru: "Mae adolygiad Mackie yn enghraifft ragorol o arloesedd cymdeithasol. Mae'r Adolygiad - a Deddf 2014 - wedi newid y ffordd mae cymorth digartrefedd yn cael ei gyflenwi yng Nghymru'n sylweddol, ac mae'n cael effaith ar fywydau miloedd o bobl ddigartref."

Mae'r datblygiadau arloesol hyn yng Nghymru hefyd wedi ysgogi ymchwiliad diweddar gan y Pwyllgor Cymunedau a Llywodraeth Leol i wasanaethau digartrefedd yn Lloegr, lle mae'n ymddangos yn debygol y gallai deddfwriaeth debyg ddod i rym.

Ai hwn yw eich hoff gynnig? Dywedwch wrthym pam i gael cyfle i ennill y wobr.

Dyma sut y gallwch bleidleisio trydar @prifysgolcdydd gyda'ch rheswm dros ddewis y prosiect.

Rhannu’r stori hon