Ewch i’r prif gynnwys

Cyfle i ennill Ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd

19 May 2016

Students outside the Glamorgan Building

Ysgoloriaethau Meddyliau Creadigol

Cynigir pum ysgoloriaeth israddedig gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr sydd am astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gofynnir i ymgeiswyr ateb y cwestiynau a ganlyn:

 • Pam ydych chi’n dymuno astudio'r Gymraeg yng Nghaerdydd?
 • Beth sy'n eich gwneud chi'n arbennig?
 • Pam y dylai Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd eich derbyn chi?

Gellir anfon y cais atom ar unrhyw ffurf – a bydd creadigrwydd y cais yn cael ei ystyried hefyd. Dyma rai syniadau ynglŷn â sut i gyflwyno'ch cais: fideo, podlediad, poster, cân, cyflwyniad, traethawd, cerdd... unrhyw beth! Byddwch mor greadigol â phosibl!

Anfonwch eich cais ar unrhyw ffurf at: cymraeg@caerdydd.ac.uk neu

Ysgol y Gymraeg, Adeilad John Percival, Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum, CF10 3EU

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28 Chwefror 2017

Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd

Rydym yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £3,000 yr un i bob myfyriwr sy’n dod atom i astudio yn 2016 fel dewis cyntaf ac sydd wedi ennill graddau AAA yn eu pynciau Safon Uwch (neu gymhwyster arall cyfwerth).

Mae pob un o ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd gwerth £3,000. Taliadau mewn arian ydyn nhw ac nid oes prawf modd.

Y cyrsiau sydd yn gymwys ar gyfer mynediad 2016 yw:

 • BA yn y Gymraeg
 • BA Cymraeg ac Almaeneg
 • BA Cymraeg ac Eidaleg
 • BA Cymraeg ac Archeoleg
 • BA Cymraeg a Sbaeneg
 • BA Cymraeg ac Athroniaeth
 • BA Cymraeg a Chymdeithaseg
 • BA Cymraeg a Cherddoriaeth
 • BA Cymraeg ac Addysg
 • BA Cymraeg a Ffrangeg
 • BA Cymraeg a Newyddiaduraeth
 • BA Cymraeg ac Addysg Grefyddol

Er mwyn derbyn yr ysgoloriaeth mae'n rhaid:

 • ennill graddau AAA yn eich pynciau Safon Uwch (neu gymhwyster arall cyfwerth)
 • bodloni pob agwedd ar eich cynnig
 • derbyn y cynnig i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn bendant erbyn 31 Gorffennaf 2016
 • bodloni ein holl delerau ac amodau.

Nid oes angen i chi wneud cais am yr ysgoloriaethau hyn. Cyhyd â’ch bod chi, erbyn 31 Gorffennaf 2016, wedi derbyn yn bendant y cynnig yr ydych chi wedi ei gael i ddilyn rhaglen gradd ddynodedig gan Brifysgol Caerdydd, cewch eich ystyried ar gyfer ysgoloriaeth yn awtomatig.

Darllenwch mwy am yr ysgoloriaethau a meini prawf mynediad.

Bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd

Mae Bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd ar gael i fyfyrwyr israddedig llawn-amser sy'n dod o gartrefi is eu hincwm a fydd yn cychwyn ar eu hastudiaethau israddedig ym mis Medi. Mae gwerth y Bwrsariaethau yn amrywio o £300 i £1,000 y flwyddyn. Am ragor o fanylion ewch i safle bwrsariaethau israddedig Prifysgol Caerdydd.

Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Fel arfer mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig oddeutu 150 o ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig a fydd yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r ysgoloriaethau hyn werth £3,000 dros dair blynedd ac maent ar gael i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg a fydd yn cychwyn ar eu cyrsiau yn y Brifysgol yn y flwyddyn academaidd newydd.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â swyddfa'r Ysgol neu ewch i wefan Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cadi Thomas

Cadi Thomas

Cydlynydd Prosiect Cenedlaethol

Siarad Cymraeg
Email
thomascr9@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0637

Share this story