Ewch i’r prif gynnwys

Meithrin cysylltiadau â Phacistan

10 Mai 2016

Professor Stuart Allan signs the new agreement with Associate Professor Dr Shahzad Ali of Bahauddin Zakariya University, Pakistan.
Professor Stuart Allan signs the new agreement with Associate Professor Dr Shahzad Ali of Bahauddin Zakariya University, Pakistan.

Bydd ysgolheigion ôl-raddedig ymweliadol o un o'r prifysgolion mwyaf ym Mhacistan yn gallu elwa ar ddysgu ac addysgu'r Brifysgol yn rhan o fenter newydd.

Mae cytundeb wedi'i lofnodi rhwng Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol y Brifysgol a Phrifysgol Bahauddin Zakariya i geisio hyrwyddo gweithgareddau ysgolheigaidd a dealltwriaeth ryngwladol.

Dyma benllanw misoedd o gynllunio a thrafod gyda'r brifysgol, a bydd yn creu cyfleoedd i ôl-raddedigion ymchwil ymweld â Phrifysgol Caerdydd.

Wrth lofnodi'r cytundeb newydd, dywedodd Pennaeth yr Ysgol, yr Athro Stuart Allan: "Rydym wrth ein bodd gyda'r cytundeb newydd hwn fydd yn rhoi'r cyfle i ni ystyried ffyrdd gwahanol y gall ein sefydliadau gydweithio a rhannu syniadau.

“Mae'r rhain yn cynnwys ymchwilio i rai o'r materion cymdeithasol mwyaf dybryd ym maes newyddiaduraeth yn yr oes ddigidol, yn enwedig o ran addysgu ac ymchwil sydd mor bwysig i'r ddwy brifysgol.

"Rwyf hefyd yn meddwl ei fod yn gyfle cyffrous i staff yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol rannu ein harferion da yn ogystal ag ymgysylltu mewn trafodaeth barhaus a buddiol i bawb."

Cafodd Prifysgol Bahauddin Zakariya ei sefydlu fel Prifysgol Multan yn wreiddiol ym 1975, cyn newid ei henw ym 1979.

Mae ei phrif gampws, 10km o ganol dinas Multan, ar dros 960 o erwau ac mae'n gartref i tua 600 o staff academaidd a thros 26,000 o fyfyrwyr.

Bydd y cytundeb yn galluogi myfyrwyr ymweliadol i gael mynediad at seminarau ymchwil a chyngor academaidd gan diwtor ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant hefyd yn gallu manteisio ar wasanaethau dysgu, cefnogaeth a hamdden yn yr un modd â myfyrwyr eraill drwy gydol eu hymweliad.

Ychwanegodd yr Athro Allan: "Hoffwn estyn croeso cynnes i bawb ym Mhrifysgol Bahauddin Zakariya ac edrychaf ymlaen at gydweithio yn y dyfodol."

Rhannu’r stori hon