Ewch i’r prif gynnwys

1af yn y DU ar gyfer peirianneg drydanol ac electronig The Guardian University Guide 2024

8 Ionawr 2024

Mae Prifysgol Caerdydd ar y blaen yn nhablau’r DU am Beirianneg Drydanol ac Electronig (EEE) yn Guardian University Guide 2024.

Mae'r cyflawniad hwn yn dyst i'n hymrwymiad i ragoriaeth ac arloesedd mewn addysg.

Ein myfyrwyr sydd wrth wraidd ein hethos o fewn EEE ac IEN (Peirianneg Integredig). Credwn mewn grymuso myfyrwyr i feddwl drostynt eu hunain, a'u helpu i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ffynnu ym maes peirianneg drydanol, electronig ac integredig sy'n esblygu.

Rydym yn blaenoriaethu dysgu cydweithredol, er mwyn i fyfyrwyr elwa o'n cymuned ddysgu gynhwysol a chefnogol. Mae ein polisi labordy agored yn rhoi mynediad am ddim i fyfyrwyr i gyfleusterau o safon y diwydiant y tu allan i amser addysgu, ynghyd â chefnogaeth uniongyrchol gan dechnegwyr labordy pwrpasol.

Mae ein haddysgu yn canolbwyntio ar ddatblygiadau a materion allweddol sy'n cyd-fynd â heriau byd-eang, nodau datblygu cynaliadwy a Fframwaith Gwyddoniaeth a Thechnoleg y DU, gyda meysydd blaenoriaeth yn cynnwys ynni cynaliadwy, trafnidiaeth gynaliadwy, lled-ddargludyddion a chymwysiadau cyfansawdd, systemau cyfathrebu'r dyfodol, a pheirianneg ar gyfer iechyd. Mae arweinwyr y diwydiant, gan gynnwys Renishaw, CSA-Catapult, IQE, Babcock a Keysight yn cyfrannu'n weithredol at addysg myfyrwyr trwy brosiectau, rhoddion, ymweliadau, darlithoedd, a sgyrsiau, gan ddarparu mewnwelediad gwerthfawr byd go iawn.

Mae ein cyrsiau achrededig IET yn gwahaniaethu eu hunain â chwricwlwm a oruchwylir gan Fwrdd Cynghori'r Diwydiant (IAB), sy'n cynrychioli meysydd technoleg allweddol. Mae'r dull hwn yn sicrhau bod myfyrwyr nid yn unig wedi'u paratoi'n dda ar gyfer yr heriau presennol ond yn hunanfeddiannol i’r dirwedd ddiwydiannol sy’n esblygu.

Mae ein cysylltiadau diwydiannol yn chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu cyfleoedd ardderchog i fyfyrwyr ar draws EEE, gyda dros 95% o raddedigion yn dod o hyd i waith neu leoliad o fewn dwy flynedd o gwblhau eu graddau.

"Rwy'n hynod o falch o estyn fy llongyfarchiadau i'r adran Peirianneg Drydanol ac Electronig am y cyflawniad hwn. Mae'n arddangos yr ymroddiad a’r cyd weithio yn ein hadran, gyda'n graddedigion rhagorol yn symud ymlaen i rolau boddhaus mewn diwydiant yn ogystal â'r byd academaidd. Wrth i ni ddathlu'r llwyddiant hwn, rwy'n hyderus y bydd ein hadran yn parhau i hyrwyddo arloesedd, gan wthio ffiniau peirianneg drydanol, electronig ac integredig yn ein haddysgu a'n hymchwil."
Dr Jonathan Lees Lecturer - Teaching and Research

Rhannu’r stori hon