Ewch i’r prif gynnwys

Archwiliwyd y Porvoo Communion gan rwydwaith cyfraith eglwysig newydd

16 Hydref 2023

Cyfarfu rhwydwaith newydd ar gyfer ysgolheigion y gyfraith eglwysig am y tro cyntaf ym mis Hydref i drafod cyfreithiau’r Porvoo Communion.

Cymrodoriaeth o Eglwysi Anglicanaidd a Lutheraidd ym Mhrydain Fawr, Iwerddon, rhanbarth Nordig, Iberia a gwledydd y Baltig yw'r Porvoo Communion ac mae’r rhwydwaith newydd, Symposiwm Cyfraith Eglwysig Porvoo, wedi'i sefydlu gan Ganolfan y Gyfraith a Chrefydd Caerdydd

Mae'r rhwydwaith yn dilyn mentrau eraill ym maes eciwmeniaeth gyfreithiol, pwnc astudiaeth cynyddol a arloeswyd gan ysgoloriaeth Athro’r Gyfraith a sylfaenydd Canolfan y Gyfraith a Chrefydd Caerdydd, Norman Doe.

Mae eciwmeniaeth gyfreithiol yn archwilio cydweithrediad ymhlith gwahanol enwadau crefyddol neu Gristnogol trwy ddulliau cyfreithiol neu sefydliadol Yn y bôn, mae'r syniad yn ymwneud â dod o hyd i ffyrdd i wahanol gyrff gydweithio o fewn fframwaith cyfreithiol i feithrin mwy o undod neu ddealltwriaeth.

Cynhelir Symposiwm Cyfraith Eglwysig Porvoo ar y cyd gan raddedigion y Gyfraith Eglwysig (LLM) Caerdydd Andreas Henriksen Aarflot, sydd bellach yn Ddirprwy Bennaeth Adran Gyfreithiol Cyngor Cenedlaethol Eglwys Norwy, a'r myfyriwr doethurol presennol Russell Dewhurst.

Roedd cyfarfod cyntaf y grŵp, a gynhaliwyd ar Zoom ar 3 Hydref 2023, yn cynnwys 9 o gyfreithwyr ac academyddion a'r gobaith yw ehangu cyfranogiad i gynnwys cyfranwyr sy'n astudio cyfraith yr aelod-eglwysi sy'n weddill. Cynlluniwyd symposia misol am tua 10 mis gan ganolbwyntio ar y pwnc 'Yr Eglwys a Gwladwriaeth', ac ar ôl hynny bydd canfyddiadau'r grŵp yn cael eu cyhoeddi.

Rhannu’r stori hon