Ewch i’r prif gynnwys

Cynfyfyrwyr ysbrydoledig yn disgleirio mewn seremoni wobrwyo

6 Hydref 2023

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Cynfyfyrwyr 30Ish 2023 eleni

Mae tri chynfyfyriwr o'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd wedi ennill yn yr ail Wobrau Cynfyfyrwyr 30Ish.

Roedd Will Moore (BA 2019, MTh 2021), Jenny Mathiasson (MSc 2013) a Kloë Rumsey (MSc 2014) ymhlith yr enillwyr mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd gan Lywydd ac Is-Ganghellor newydd Prifysgol Caerdydd, yr Athro Wendy Larner, ac a oedd yn cynnwys yr arweinydd Matt Barbet (BA 1997, PgDip 1999) yn adeilad sbarc | spark y Brifysgol ar 5 Hydref.

Gan osgoi fformat rhestrau traddodiadol '30 Dan 30', mae'r gwobrau wedi'u cynllunio i gydnabod y rhai sy'n gwneud newid, yr arloeswyr a'r rhai sy'n torri rheolau ymhlith cymuned cynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd o dan neu dros 30 oed, sy'n teimlo tua 30 oed.

Mae Will Moore (BA Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol 2019 a MTh Diwinyddiaeth 2021) yn enillydd fel Eiriolwr Ecwiti ar gyfer dealltwriaeth iachach o wrywdod er mwyn gweithio tuag at gyfiawnder rhwng y rhywiau. Gan herio ein dealltwriaeth o ddiwinyddiaeth a phwy ydym ni, mae ei lyfr Boys Will Be Boys, and Other Myths: Unravelling Biblical Masculinities wedi cael sylw yn y cyfryngau ers cael ei gyhoeddi yn 2022.

Cafodd Jenny Mathiasson(MSc Arferion Cadwraeth 2013) a Kloë Rumsey (MSc Arferion Cadwraeth 2014) eu cydnabod yn y categori Arloesi ar gyfer The C Word, The Conservators' Podcast. Nawr yng nghyfres 13 (110 pennod anhygoel ers 2017), mae The C Word yn cyrraedd cynulleidfaoedd mewn 120 o wledydd, yn ogystal â darparu cysylltiad â'r gymuned gadwraeth, rhywbeth a oedd mor werthfawr trwy bandemig COVID-19. Gyda'i gilydd, nid yw'r arloeswyr yn ofni herio'r proffesiwn ac archwilio materion sy'n bwysig yn fyd-eang yn eu sector.

Enillodd Will Moore wobr cydnabyddiaeth arbennig yr Eiriolwr Ecwiti hefyd.

Roedd 23 o gynfyfyrwyr y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ymhlith y rhestr ddisglair o enillwyr, gan amlygu amrywiaeth y llwybrau gyrfa a ddilynir gan raddedigion dyniaethau Caerdydd.

Llongyfarchiadau i'r holl gynfyfyrwyr ysbrydoledig a gydnabyddir yn rhestr Gwobrau Cynfyfyrwyr 30Ish eleni.

Rhannu’r stori hon