Ewch i’r prif gynnwys

Tir neb rhwng rhyfel a heddwch: Datgelu Macau

15 Awst 2023

Tir neb rhwng rhyfel a heddwch: Datgelu Macau

Mae hanesion niwtraliaeth a chydweithio yn yr Ail Ryfel Byd yn tueddu i ganolbwyntio ar Ewrop, gan anwybyddu deinameg Asia yn aml ar y gwrthdaro byd-eang hwn.

Mae’r hanesydd Dr Helena Lopes yn chwarae ei rhan wrth unioni’r anghydbwysedd hwn gan edrych yn fanwl ar Macau, clofan fechan a arhosodd yn niwtral drwy gydol y rhyfel yn Nwyrain Asia yn ei llyfr cyntafNeutrality and Collaboration in South China: Macau during the Second World War ar gael yr haf hwn.

Yn diriogaeth o ddim ond 15 km2, treblodd poblogaeth Macau i hanner miliwn o bobl yn ystod y rhyfel. Fe luniodd ffoaduriaid o dir mawr Tsieina a Hong Kong brofiad rhyfel Macau yn sylweddol, gan ddylanwadu yn ei dro ar ddyfodol y diriogaeth hon ar ôl y rhyfel.

Er ei fod yn gysylltiedig â thiriogaethau eraill a reolir gan bwerau tramor yn Tsieina, megis trefedigaeth Brydeinig Hong Kong neu gonsesiynau tramor Shanghai, daeth Macau yn gudao孤島 niwtral olaf Tsieina neu ynys unig: trefedigaeth weddilliol wedi'i hamgylchynu gan diroedd a dyfroedd a feddiannwyd gan Japan ac yn sylfaen i wrthwynebiad a chydweithio fel ei gilydd.

Er gwaethaf y syniadau o ddidueddrwydd a diffyg gweithredu sy'n gysylltiedig â niwtraliaeth, roedd Macau yn y 1930au a'r 1940au wedi'i nodweddu gan amwysedd mawr a chysylltiadau cyson ag amgylchiadau adeg y rhyfel. Roedd cylchrediad trawsffiniol - boed yn bobl, nwyddau neu wybodaeth - yn gwneud Macau yn berthnasol, gan alluogi cysylltiad rhwng ardaloedd a oedd wedi eu meddiannu a heb eu meddiannu yn Tsieina a thu hwnt. Cafodd Macau ei ffurfio hefyd gan gysylltiadau byd-eang o thrafodaethau diplomyddol yn Lisbon, Llundain neu Baris i gysylltiadau â pherthnasau ffoaduriaid yn Asia, America ac Awstralia.

Gan dynnu ar ymchwil sylweddol gyda ffynonellau archifol amlieithog yn Asia, Ewrop, Awstralasia a’r Americas, mae Dr Lopes yn archwilio’r defnydd a’r camddefnydd o niwtraliaeth ym Macau, gan blethu hanes rhyngwladol, imperialaidd a chymdeithasol. Yn ei hymchwil mae hi wedi archwilio sut mae niwtraliaeth wedi cynhyrchu haenau niferus a chroestoriadol o gydweithio ac ystod o gysylltiadau rhyngwladol.

Mae ei llyfr yn ymdrin ag ystod o ryngweithiadau yn ymwneud â chenedlaetholwyrTseiniaidd, comiwnyddion a chydweithredwyr â Japan, cynrychiolwyr Prydeinig a Japaneaidd, swyddogion Portiwgaleg, cyfryngwyr lleol a chymunedau rhyngwladol o ffoaduriaid. Mae'n cynnig persbectif newydd ar hanes ffoaduriaid, ar ddiplomyddiaeth amser rhyfel Tsieineaidd gyda phŵer Ewropeaidd bach ac ar yr arferion o gydweithio mewn tiriogaeth nad yw'n cael ei meddiannu. Mae hefyd yn gosod Macau - yr anheddiad trefedigaethol Ewropeaidd cyntaf ac olaf yn Tsieina - yn gadarn yn hanes cysylltiadau tramor Tsieina ac imperialaeth yn Nwyrain Asia.

Roedd amwysedd niwtraliaeth Macau yn cynrychioli cyfle i'r rhai a oedd yn ymwneud â gwrthwynebiad gwrth-imperialaidd yn erbyn Japan a her i ddad-drefedigaethu yn Tsieina, yn enwedig yn y cyfnod ar ôl y rhyfel. Trwy ailasesu pwysigrwydd cysylltiadau rhyfel Macau â Hong Kong, mae'r llyfr hefyd yn amlygu agweddau ar wrthsafiad y Cynghreiriaid yn Ne Tsieina a anwybyddir.

Mae Dr Lopes yn ymhelaethu:

'Fel Casablanca a reolwyd gan Ffrainc yn y ffilm Hollywood o’r un enw ym 1942, roedd Macau a weinyddwyd gan Bortiwgal yn safle o aros, cysylltiadau, perygl, cyfle, a chyfeillgarwch annhebygol. Roedd yn dir neb rhwng rhyfel a heddwch: safle a  thestun llu o gyfarfyddiadau a rhyngweithiadau rhwng ffoaduriaid, diplomyddion, ysbiwyr, ymgyrchwyr gwrthwynebiad, cydweithwyr, swyddogion trefedigaethol, dynion busnes, smyglwyr, a llawer o rai eraill.'

Mae gan Dr Helena Lopes, sy’n ddarlithydd mewn Hanes Asiaidd Modern, ddiddordeb arbennig yn hanes rhyngwladol, gwleidyddol a chymdeithasol yr Ail Ryfel Byd a’r cyfnod cynnar ar ôl y rhyfel yn Ne Tsieina, gan gynnwys imperialaeth, gwrth-imperialaeth, mudo, dadleoli a ffoaduriaid.

Neutrality and Collaboration in South China: Mae Macau during the Second World War allan nawr, wedi’i gyhoeddi gan Gwasg Prifysgol Caergrawnt.

Rhannu’r stori hon