Ewch i’r prif gynnwys

Hanes ffilm menywod: Heb ei orffen ond heb ei anghofio

4 Gorffennaf 2023

Mae Image Works yn dathlu brenhines goll y slapstic Léontine ac yn gweld lansiad llyfr sy'n diffinio ei faes ynghylch ffilmiau anorffenedig menywod

Mae'r diweddaraf o'r platfform cyhoeddus sy'n archwilio delweddau o bob math wedi tynnu sylw at weddillion tameidiog brenhines slapstic goll ac anhysbys ar y sgrîn ddistaw — ac wedi dathlu llyfr newydd sy’n ail-ddychmygu hanes ffilmiau anorffenedig menywod.

Gwnaeth Image Works arddangos detholiad o gomedïau slapstic byr, gan gynnwys Léontine ddoniol, gyda chyflwyniadau craff gan arbenigwr blaenllaw ym maes comedi ffeministaidd a diwylliant poblogaidd.

Yn dilyn yr ŵyl ffilm Anorffenedig a gynhaliwyd yn 2022, mae Chwilio am Léontine yn rhan o bartneriaeth barhaus gyda Chanolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd.

Cymerwch gipolwg ar Léontine ar waith yn y ffilm fud hon.

Er bod enwau sêr ffilmiau cynnar fel Mary Pickford, Charlie Chaplin a Buster Keaton yn dal i fod yn gyfarwydd heddiw, mae un o ddigrifwyr pwysicaf yr oes wedi cwympo allan o wybodaeth y cyhoedd - ac allan o'r llyfrau hanes.

Ar drothwy y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd Léontine yn seren gynyddol, gan ymddangos mewn dwsinau o ffilmiau o 1910 i 1912 cyn diflannu dros nos bron o'r sgrîn fawr a'r cof diwylliannol. Bellach, nid ydym hyd yn oed yn gwybod enw go iawn y fenyw a chwaraeodd y cymeriad Léontine.

Pwy oedd Léontine? A pham mae ei ffilmiau sydd wedi goroesi mor ddoniol?

Archwiliodd curadur y digwyddiad, Athro Cysylltiol mewn Astudiaethau Diwylliannol a Llenyddiaeth Gymharol ym Mhrifysgol Minnesota Dr Maggie Hennefeld, yn ei sylwadau agoriadol beth mae'n ei olygu i atgyfodi'r seren ffilm Ffrengig yng nghyd-destun gwleidyddiaeth gyfoes, diwylliant y cyfryngau, a chomedi ffeministaidd. Ymddangosodd mewn trafodaeth gyda chyd-arweinydd Image Works, Dr Alix Beeston.

Roedd y digwyddiad yn ymchwilio'n ddyfnach i waith coll ac anorffenedig gwneuthurwyr ffilm menywod gyda lansiad Incomplete: The Feminist Possibilities of the Unfinished Film, sef casgliad newydd a gyhoeddodd Gwasg Prifysgol Califfornia. Mae Incomplete yn wedi’i gyd-olygu gan yr Uwch Ddarlithydd mewn Llenyddiaeth Saesneg Dr Beeston ac mae'n cynnwys traethawd ynghylch chwilio am Léontine gan Dr Hennefeld.

Boed yn segur, wedi torri ar eu traws, ar goll neu'n benagored, mae Incomplete yn sefydlu prosiectau ffilm anorffenedig fel adnoddau nas gwerthfawrogir ddigon ar gyfer astudiaethau ffilm a chyfryngau ffeministaidd, gydag ysgolheigion ac ymarferwyr ffilm yn datgelu profiadau, amodau a realiti sefydliadol cynhyrchu ffilmiau menywod ar draws hanes a ffiniau cenedlaethol.

Image Works: Noddodd Ymchwil ac Ymarfer mewn Diwylliant Gweledol y digwyddiad am ddim a'i dderbyniad diodydd ar ôl y dangosiad ddydd Sul 18 Mehefin. Mae'r llwyfan cyhoeddus rhyngddisgyblaethol yn dod ag academyddion, ymarferwyr y celfyddydau a chynulleidfaoedd at ei gilydd. Edrychwch ar eu diweddariadau ar Instagram, Twitter a Facebook.

Rhannu’r stori hon