Ewch i’r prif gynnwys

GIRO-ZERO yn sicrhau cyllid newydd i lywio pontio i Sero Net

29 Mehefin 2023

Bydd cyllid newydd yn caniatáu i'r prosiect GIRO-ZERO ehangu ei gyrhaeddiad a'i effaith, gan ddod â diwydiant cludo nwyddau ffyrdd Colombia gam yn nes at ddyfodol mwy cynaliadwy.

Mae GIRO-ZERO yn cynnwys arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd ac Universidad de Los Andes yn hwyluso mabwysiadu technolegau cerbydau carbon isel a di-garbon gyda'r nod o leihau ôl troed carbon sector cludo nwyddau ffyrdd Colombia.

Gan ddefnyddio arbenigedd mewn logisteg, trafnidiaeth, gwyddorau rheoli, dadansoddi data, ac economeg, bydd y tîm yn asesu hyfywedd technolegau amgen a glanach gan gynnwys cerbydau trydan yn bennaf, a hydrogen. Bydd ymchwilwyr hefyd yn canolbwyntio ar wella gwaith cynllunio a gweithredu teithiau a gynhelir gan gwmnïau tryciau yng Ngholombia trwy ddefnyddio offer cynllunio deinamig.

Bydd y cyllid ymchwil dilynol yn caniatáu i'r prosiect gyflawni ei gynlluniau uchelgeisiol sy'n cynnwys:

  • sefydlu canolfan ragoriaeth a fydd yn anelu at arwain ymchwil ar gludo nwyddau ar y ffyrdd yn gynaliadwy ar draws America Ladin
  • cynnal gweithdai a hyfforddiant cenedlaethol a rhyngwladol
  • cynnal astudiaethau peilot
  • cyhoeddi adroddiadau polisi, technegol a diwydiant

Meddai'r Athro Emrah Demir, Prif Ymchwilydd y prosiect ym Mhrifysgol Caerdydd ac Athro Ymchwil Weithredol:

"Rwy'n falch o fod yn rhan o brosiect GIRO-ZERO, sy'n cymryd camau sylweddol tuag at ddyfodol Sero Net ar gyfer sector cludo nwyddau ffyrdd Colombia. Trwy ein hymchwil a'n cydweithrediad â rhanddeiliaid allweddol, rydym yn gweithio tuag at strategaeth dim allyriadau sydd nid yn unig o fudd i'r amgylchedd ond hefyd i'r economi a'r gymdeithas gyfan. Bydd y rownd ariannu newydd hon yn ein galluogi i barhau â'n hymdrechion a dod â ni gam yn nes at gyflawni ein nod."
Yr Athro Emrah Demir Professor of Operational Research, The PARC Professor of Manufacturing and Logistics, Deputy Head of Section (Learning and Teaching)

Nododd yr Athro Vasco Sanchez Rodrigues, Prif Arbenigwr GIRO-ZERO:

"Mae GIRO-ZERO yn mynd o nerth i nerth. Bydd y cyllid newydd hwn yn galluogi'r prosiect i ehangu ei allgymorth a chynyddu ei effaith, sy'n cyfrannu'n uniongyrchol at strategaeth gwerth cyhoeddus Ysgol Busnes Caerdydd. Mae'r drydedd flwyddyn yn y prosiect yn hanfodol ar gyfer cynaliadwyedd hirdymor GIRO-ZERO. Ein nod uchelgeisiol yw gweithio ochr yn ochr â'n partner Universidad de los Andes i sefydlu canolfan ragoriaeth i wneud allbynnau'r prosiect yn gynaliadwy yn y tymor hir."
Yr Athro Vasco Sanchez Rodrigues Professor in Sustainable Supply Chain Management

Dywedodd Dr Wessam Abouarghoub, Prif Arbenigwr GIRO-ZERO ac arweinydd blwch offer GIRO-ZERO:

"Rwy'n falch iawn o fod yn rhan o brosiect mor llwyddiannus sy'n dod yn safon menter werdd ar gyfer sector cludo nwyddau ffyrdd Colombia, gan ymdrechu am ragoriaeth trwy arwain y diwydiant i wneud newidiadau gwirioneddol a chadarnhaol. Wrth wraidd y llwyddiant hwn mae'r blwch offer GIRO-ZERO, sy'n cael ei gydnabod gan fuddiolwyr a rhanddeiliaid fel yr offeryn amgylcheddol mawr ei angen ar gyfer gwneud penderfyniadau gwell strategol. Er enghraifft, erbyn diwedd yr ail flwyddyn, lansiwyd y mynegai cludo nwyddau ffyrdd amgylcheddol (ERFTI), offeryn ar gyfer adrodd, meincnodi, a gwella perfformiad amgylcheddol y gall pob sefydliad, o gorfforaethau mawr i gwmnïau bach ei ddefnyddio."
Dr Wessam M.T. Abouarghoub Reader in Logistics and Operations Management

Meddai'r Athro Gordon Wilmsmeier, Arweinydd Prosiect a Phrif Arbenigwr o Universidad de Los Andes:

"Mae GIRO-ZERO wedi gallu tyfu ei rwydwaith ac mae'r gefnogaeth a'r cydweithio gan y buddiolwyr a'r partneriaid rhwydwaith wedi bod yn eithriadol. Mae'r map ffordd ar y cyd â'r offer GIRO-ZERO wedi cael derbyniad da. Mae'r posibilrwydd o allu gwneud penderfyniadau gyda mwy o wybodaeth yn rhoi cyfle i lunio dyfodol y sector cludo nwyddau ffyrdd yng Ngholombia. Yng ngham nesaf y prosiect, byddwn yn gweithio tuag at ddangos effeithiolrwydd a manteision gweithio ar y cyd tuag at gyrraedd y targedau lleihau allyriadau penodol."

Mae ymchwilwyr sy'n rhan o'r prosiect GIRO-ZERO yn cynnwys: Yr Athro Emrah Demir, yr Athro Vasco Sanchez Rodrigues, a Dr. Wessam Abouarghoub o Brifysgol Caerdydd, a'r Athro Gordon Wilmsmeier, yr Athro Juan Pablo Bocarejo Suescun, a Dr. Carlos Eduardo Hernández Castillo o Universidad de Andes.

Rhannu’r stori hon