Ewch i’r prif gynnwys

Cyhoeddi Pennaeth Ysgol newydd

5 Mehefin 2023

Mae’r Dr Nicholas Jones (BMus 1994, MMus 1995, PhD 1999) wedi’i benodi i rôl Pennaeth yr Ysgol Cerddoriaeth. Mae'n olynu'r Athro Ken Hamilton a bydd yn dechrau yn y rôl ar 1 Awst.

Mae Nicholas yn Ddarllenydd mewn Cerddoleg ac ar hyn o bryd mae’n Gyfarwyddwr Perfformio'r ysgol. Yn y gorffennol, bu'n Gyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn Myfyrwyr yn yr ysgol (2018-2021).

Mae diddordebau ymchwil Nicholas yn ymwneud yn bennaf â cherddoriaeth Brydeinig ers 1900, yn enwedig gwaith Peter Maxwell Davies a'r cyfansoddwyr Cymreig William Mathias ac Alun Hoddinott. Mae ei waith yn canolbwyntio ar ddadansoddi a dehongli cerddoriaeth, braslunio astudiaeth a hunaniaeth genedlaethol, a thirwedd a lle.

Wrth siarad am ei gynlluniau ar gyfer yr Ysgol, dywedodd Nicholas: “Mae fy nghysylltiad â'r Ysgol Cerddoriaeth yn mynd yn ôl dros 30 mlynedd. Braint fawr felly yw cael fy mhenodi'n Bennaeth nesaf yr Ysgol. Rwyf bob amser wedi ystyried ei bod yn fraint gweithio gyda myfyrwyr mor dalentog a staff ymroddedig, ac rwy'n edrych ymlaen at gryfhau'r cysylltiad hwn, yn ogystal â gweithio'n agos gyda'n cymuned o gynfyfyrwyr a'n partneriaid, i barhau i symud ymlaen a chefnogi llwyddiant parhaus yr ysgol yn y dyfodol.”

Rhannu’r stori hon