Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth am gynnal rhaglen gymrodoriaeth fawreddog y Cenhedloedd Unedig

13 Mehefin 2023

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth wedi'i henwi fel ysgol letyol ar gyfer rhaglen cymrodoriaeth fawreddog y Cenhedloedd Unedig ar faterion y cefnforoedd a chyfraith y môr.

Mae Rhaglen Cymrodoriaeth Sylfaen Nippon y Cenhedloedd Unedig yn rhoi cyfleoedd i swyddogion y llywodraeth a gweithwyr proffesiynol lefel ganolig ddatblygu gwladwriaethau arfordirol ar gyfer ymchwil a hyfforddiant uwch ym meysydd materion y cefnforoedd a chyfraith y môr, yn ogystal â disgyblaethau cysylltiedig fel gwyddor y môr.

Bydd y Gymrodoriaeth yn cael ei chynnal gan Ganolfan Amlochroldeb a Chyfraith Ryngwladol yr ysgol. Mae’r ganolfan yn fforwm byd-eang ar gyfer academyddion, llunwyr polisi, sefydliadau anllywodraethol, ac aelodau eraill o gymdeithas sifil, busnes a rhanddeiliaid sy’n cefnogi’r hyrwyddiad a’r lledaeniad o ymchwil o’r radd flaenaf ym meysydd cyfraith ryngwladol ac amlochroldeb.

Mae Cymrodyr yn y rhaglen hyfforddi yn ennill yr arbenigedd sydd ei angen i gynorthwyo eu cenhedloedd i ddatblygu polisïau cefnforol cynhwysfawr a gweithredu'r system gyfreithiol a amlinellir yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gyfraith y Môr a chytuniadau perthnasol eraill. Mae'r rhaglen gymrodoriaeth naw mis o hyd wedi'i rhannu'n 2 gam.

Treulir 3 mis cyntaf y rhaglen ar hyfforddiant ymarferol ym Mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd, tra bod yr ail 6 mis yn cael eu treulio ar ymchwil academaidd uwch ac yn astudio yn un o'r sefydliadau lletyol sy'n cymryd rhan, gan gynnwys Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth. Yn y sefydliadau lletyol, bydd y cymrodyr yn cael eu harwain gan arbenigwr/arbenigwyr pwnc gydag arbenigedd cydnabyddedig yn eu maes astudio dewisol. Hyd yn hyn mae'r ysgol wedi croesawu cymrodyr o Cameroon, Brasil a gwlad y Môr Tawel yn Niue.

Dywedodd yr Athro Edwin Egede, cyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Amlochroldeb a Chyfraith Ryngwladol a chydlynydd rhaglen y cymrodyr, “Mae’n bleser aruthrol croesawu cymrodyr o raglen Cymrodoriaeth Nippon y Cenhedloedd Unedig i’n hysgol ac i gyfrannu at feithrin gallu byd-eang a throsglwyddo gwybodaeth ym maes cyfraith a pholisi’r cefnforoedd. Gwerthfawrogir hefyd fod cymrodyr Nippon y Cenhedloedd Unedig yn cyfrannu at ac yn cymryd rhan ym mywyd ymchwil yr ysgol yn ystod eu hymweliadau trwy gyflwyno cyflwyniadau ymchwil, mynychu seminarau, a chymryd rhan mewn gweithgareddau eraill sy'n gysylltiedig ag ymchwil. Yn ystod y misoedd nesaf, gobeithiwn groesawu mwy o Gymrodyr Nippon y Cenhedloedd Unedig."

Noddir Rhaglen Cymrodoriaeth Sylfaen Nippon y Cenhedloedd Unedig gan Sefydliad Nippon Japan a'i weithredu gan yr Is-adran Materion y Cefnforoedd a Chyfraith y Môr.

Rhannu’r stori hon