Ewch i’r prif gynnwys

Gwella logisteg nwyddau fferyllol

24 Mawrth 2023

Mae academyddion yn gweithio i wella logisteg nwyddau fferyllol, fel brechlynnau, fel rhan o Brosiect Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) newydd rhwng Prifysgol Caerdydd a Tower Cold Chain.

Mae’r prosiect yn cynnwys academyddion o’r adran Logisteg a Rheoli Gweithrediadau yn Ysgol Busnes Caerdydd, sy’n dylunio system cefnogi penderfyniadau (DSS) ar gyfer rhwydwaith dosbarthu Tower Cold Chain, arbenigwr logisteg fferyllol.

Bydd y DSS yn caniatáu ar gyfer llif mwy effeithiol ac effeithlon o gynwysyddion ailddefnyddiadwy y rheolir eu tymheredd sy'n cludo nwyddau fferyllol, megis ffiolau brechlyn, i ddarparwyr gofal iechyd, er budd eu cleifion.

Gan alinio â diben gwerth cyhoeddus Ysgol Busnes Caerdydd, bydd y KTP yn darparu gwerth cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol i'r holl randdeiliaid. Nod y prosiect yw lleihau cyfanswm costau logisteg, lleihau allyriadau COe2 a chynyddu argaeledd cynhyrchion meddygol i fferyllfeydd ac ysbytai.

Ar y wybodaeth arbenigol y bydd Prifysgol Caerdydd yn ei darparu i Tower Cold Chain, dywedodd yr Athro Mohamed Naim:

“Mae dyluniad y DSS yn gofyn am wybodaeth o ymchwil gweithrediadau ac arbenigedd a phrofiad sylweddol mewn dadansoddeg busnes, optimeiddio ac efelychu. Bydd y DSS yn hysbysu uwch reolwyr yn Tower Cold Chain faint o ganolbwyntiau a/neu lonydd trafnidiaeth sydd eu hangen yn y rhwydwaith. Mae datrys problemau mor gymhleth yn gofyn am wybodaeth o algorithmau penodol a sgiliau ar gyfer ffurfio modelau mathemategol.”
Yr Athro Mohamed Naim Head of the Logistics and Operations Management Section, Professor in Logistics and Operations Management, Co-Director of CAMSAC

“Mae hwn yn brosiect hynod gyffrous, sy’n dod ag arbenigedd academaidd ynghyd i ddarparu atebion i alluogi rhwydwaith Tower’s Cold Chain i ddelio ag ansicrwydd a chyfran gynyddol o’r farchnad.”
Dr Dnyaneshwar Mogale Lecturer in Logistics and Operations Management

“Bydd canlyniadau’r prosiect yn sicrhau bod y cynhyrchion meddygol y mae cynwysyddion Tower, sydd wedi’u hinswleiddio o ran tymheredd, yn eu cludo yn cyrraedd y cleifion terfynol mewn cyflwr da. Bydd yn gyfle gwych i drosi ymchwil sylfaenol yr ydym wedi’i gwneud dros nifer o flynyddoedd yn weithrediadau ymarferol ac effeithiol.”
Dr Irina Harris Senior Lecturer in Logistics and Operations Modelling

Dywedodd Kevin Doran, Pennaeth Cadwyn Gyflenwi Fyd-eang Tower: “Mae’r astudiaeth hon yn adlewyrchu ymrwymiad Tower i archwilio atebion arloesol i gael effaith yn y byd go iawn ar ddefnydd ei weithrediadau o adnoddau a chynnig atebion cynaliadwy i’w gwsmeriaid.”

Dywedodd Natalie Robinson, Pennaeth Gweithrediadau Byd-eang Tower: “Mae symud cynwysyddion ar draws ein hôl troed byd-eang o hybiau yn hynod gymhleth. Bydd y gallu i fodelu hyn a chreu system cefnogi penderfyniadau yn democrateiddio gwneud penderfyniadau ar symudiadau’r fflyd ac yn lleihau gwastraff yn sylweddol.”

Mae’r prosiect, a ariennir gan Innovate UK, yn ganlyniad i astudiaeth lwyddiannus o Gyfrif Cyflymydd Effaith yr ESRC a gynhaliwyd rhwng mis Chwefror 2022 a mis Ionawr 2023. Roedd yr astudiaeth hon yn cynnwys creu model i optimeiddio strategaethau lleoli stoc byd-eang a lleihau allyriadau COe2 a achosir gan symudiadau diangen.

Rhannu’r stori hon