Ewch i’r prif gynnwys

Rhwydwaith ymchwil newydd yn archwilio gwrthffasgiaeth a'r dde eithafol

7 Mawrth 2023

Image of black logo on white background

Mae rhwydwaith ymchwil newydd yn dod ag arbenigwyr ynghyd sy'n gweithio ar agweddau damcaniaethol ac empirig, hanesyddol ac amserol ar y dde eithafol a'i weithgareddau mewn gofodau ffisegol a digidol.

Mae Ymchwil Ryngddisgyblaethol Caerdydd ar Wrthffasgiaeth a'r Dde Eithaf (CIRAF) hefyd yn astudio ac yn anelu at gynhyrchu tystiolaeth ystyrlon a dealltwriaeth o'r rhai sy'n herio'r dde eithafol mewn ffyrdd amrywiol.

Mae’r rhwydwaith yn rhychwantu chwe ysgol yng Ngholeg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, yn amrywio o fyfyrwyr doethurol i athrawon, ac yn meithrin prosiectau a threfniadau cydweithio ar draws Prifysgol Caerdydd a’r tu hwnt.

Mae aelodau'n cynnal ymchwil mewn pynciau gan gynnwys hanes, ieithyddiaeth, astudiaethau llenyddol, astudiaethau'r cyfryngau, daearyddiaeth ddynol, gwyddor wleidyddol, astudiaethau trefol ac athroniaeth.

Dywedodd Dr Anthony Ince, cyd-sylfaenydd CIRAF: “Mae'r degawd diwethaf wedi gweld adfywiad a phrif ffrydio'r dde eithaf ar draws llawer o wahanol gyd-destunau daearyddol a ffiniau gwleidyddiaeth a diwylliant.

“Pan sylweddolom fod gan Brifysgol Caerdydd bocedi o arbenigedd sylweddol ar y pwnc, roedd yn amlwg y byddai cydweithio ar draws disgyblaethau ac arbenigeddau yn helpu i gryfhau ein gallu i wneud synnwyr o'r foment wleidyddol bresennol, yn ogystal â dysgu o'r gorffennol.”

Bydd y tîm yn trefnu nifer o weithgareddau i ehangu'r rhwydwaith a pharatoi'r ffordd ar gyfer ymchwil ryngddisgyblaethol yn y dyfodol. Bydd y digwyddiad nesaf, ddydd Mawrth 14 Mawrth, yn seminar gyhoeddus a fydd yn archwilio ffenomen ecoffasgaeth. Gallwch gofrestru ar-lein.

Cysylltwch â'r ganolfan neu ewch i'r wefan i gael gwybod mwy am y gwaith a thrafod cydweithio posibl.

Rhannu’r stori hon