Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol y Biowyddorau’n dathlu gwaddol yr Athro Syr Martin Evans

2 Mawrth 2023

Sir Martin Evans portrait
Left to right: Professor Ian Weeks, Pro Vice-Chancellor, College of Biomedical and Life Sciences, Professor Sir Martin Evans FRS and Keith Breeden, artist.

Llwyddiannau rhyfeddol y gwyddonydd a enillodd Wobr Nobel a Chyfarwyddwr Ysgol agoriadol yn cael eu cydnabod wrth ddathlu

Cynhaliwyd digwyddiad ar 1 Mawrth yn dathlu gwaddol yr Athro Syr Martin Evans FRS yn yr adeilad a enwyd ar ei ôl.

Bu Syr Martin yn allweddol yn y gwaith o greu Ysgol y Biowyddorau a daeth yn Gyfarwyddwr cyntaf ar ôl uno dwy adran yn 1999. Mae'n dal yr anrhydedd o fod yr unig enillydd Gwobr Nobel yn ystod cyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd.

I nodi'r achlysur, dadorchuddiwyd portread o Syr Martin yng nghyntedd Ysgol y Biowyddorau.

Dywedodd Syr Martin: "Yn aml byddai myfyrwyr, ar ôl darlithoedd, yn gofyn 'beth sydd angen i mi ei wybod?' Fy ateb (rhwystredig, o bosib) oedd 'mae angen i chi ddeall y pwnc'.

"Rwy'n gobeithio am flynyddoedd lawer i ddod, ymhell ar ôl i mi fynd, bydd y ddelwedd haniaethol artiffisial hon, yn y dyfodol, yn edrych i lawr yn garedig dros ysgol lewyrchus mewn prifysgol wych ac yn ategu ar fy rhan: 'Rhaid i chi ddeall'."

Meddai'r Athro Jim Murray, Pennaeth Ysgol y Biowyddorau, sy'n adnabyddus Syr Martin ers myfyriwr israddedig ym Mhrifysgol Caergrawnt: "Mae dadorchuddio hwn o bortread Martin yn yr adeilad a enwyd ar ei ôl yn cydnabod ei gyfraniadau mawr at y Brifysgol fel Canghellor, yn dilyn ymlaen o'i arweinyddiaeth yn Ysgol y Biowyddorau drwy gyfnod o ddatblygiadau mawr.

"Mae hyn yn ychwanegol at ei gyflawniadau gwyddonol yn natblygiad bôn-gelloedd embryonig a gafodd eu cydnabod wrth ddyfarnu Gwobr Nobel."

Hefyd, rhoddodd cyn-Benaethiaid yr Ysgol, yr Athrawon John Harwood ac Ole Petersen CBE FRS areithiau yn y digwyddiad, lle bu Syr Martin a'i deulu, aelodau o swyddfa'r Is-Ganghellor a chydweithwyr presennol Prifysgol Caerdydd.

Cafodd y portread, a baentiwyd gan Keith Breeden, ei gomisiynu i gydnabod rôl Syr Martin fel cyn-Ganghellor Prifysgol Caerdydd – swydd a ddaliodd rhwng 2012-2017.

Syr Martin oedd y gwyddonydd cyntaf i ganfod bôn-gelloedd embryonig, a gellir eu haddasu at amrywiaeth o ddibenion meddyginiaethol. Yn 2007, dyfarnwyd iddo Wobr Nobel mewn Meddygaeth am gyfres o ddarganfyddiadau arloesol yn ymwneud â bôn-gelloedd embryonig ac ail-gyfuno DNA mewn anifeiliaid.

Rhannu’r stori hon