Ewch i’r prif gynnwys

Mae cyfnodolyn ym maes hawliau dynol a'r amgylchedd yn croesawu myfyrwyr i’r tîm golygyddol rhyngwladol

1 Rhagfyr 2022

Sharon Ng’ang’a and Isabel Jenkinson
Sharon Ng’ang’a and Isabel Jenkinson

Mae dau fyfyrwraig yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth wedi ymuno â thîm golygyddol cyfnodolyn sy’n gwthio’r ffiniau o ran ymchwilio i'r berthynas rhwng hawliau dynol a'r amgylchedd.

MaeIsabel Jenkinson, sy'n astudio'r gyfraith a gwleidyddiaeth, a Sharon Ng'ang'a sy'n astudio'r gyfraith,ill dwy’n fyfyrwragedd yn yr ail flwyddyn, wedi cael y cyfle i ymuno â thîm golygyddol y Journal of Human Rights and the Environment, cyhoeddiad o fri rhyngwladol. Hwn yw’r prif gyfnodolyn sy’n trafod materion hawliau dynol y mae problemau amgylcheddol wedi'u hachosi neu eu gwaethygu.

Ymunodd Isabel a Sharon â’r tîm ym mis Hydref 2022 a byddan nhw’n gweithio ar erthyglau a fydd yn cael eu cyhoeddi yng Nghyfrol 14 (2023) o’r cyfnodolyn ar bynciau sy’n cynnwys hawliau cymunedau brodorol, newidiadau yn yr hinsawdd ac amddiffyn y cefnforoedd.

Dyma a ddywedodd darlithydd y Gyfraith a Rheolwr-Olygydd y cyfnodolyn Sam Varvastian, “Dyma’r tro cyntaf i’r cyfnodolyn gynnig y cyfle cyffrous hwn i fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth. Roedden ni eisiau cyflwyno myfyrwyr uchel eu cymhelliant a chadarn eu perfformiad i’r broses o ddatblygu a chyhoeddi ysgolheictod academaidd o safon fyd-eang, a thrwy hynny gyfrannu at lwyddiant y cyfnodolyn o ddydd i ddydd yn ogystal â gyrfa a datblygiad y ddwy fyfyrwraig.”

Gwyliwch Sharon ac Isabel yn siarad am weithio ar y cyfnodolyn.

Ymunodd y golygyddion sy’n fyfyrwyr â'r cyfnodolyn yn dilyn eu cais llwyddiannus i ennill y cyfle. Roedd y broses ddethol yn seiliedig ar nifer o feini prawf megis perfformiad academaidd rhagorol, sgiliau a phrofiad perthnasol, yn ogystal â’r ymrwymiad i werthoedd y cyfnodolyn.

Lansiwyd y cyfnodolyn yn 2010 gan Athro’r Gyfraith, Anna Grear a oedd yn dymuno dod â hawliau dynol a materion amgylcheddol ynghyd mewn cyfnodolyn cynhyrchiol lle byddai academwyr yn gallu trafod pynciau. Heddiw, hi yw’r Prif Olygydd ar y cyd â’r cydweithiwr o Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Sam Varvastian sy’n Rheolwr-Olygydd tîm rhyngwladol sy’n cynnwys golygyddion o Brifysgol Melbourne, Prifysgol Bryste, Prifysgol Gorllewin Lloegr, Prifysgol Warwick, Prifysgol Arctig Norwy, ​Prifysgol Loyola Chicago, Prifysgol Adelaide, Ysgol Economeg Llundain, Prifysgol McGill, Prifysgol Villanova, Prifysgol SOAS Llundain, Prifysgol La Trobe, Prifysgol Dwyrain y Ffindir, Prifysgol Tilburg a Phrifysgol Palermo. Ysgolheigion sy’n arwain y byd yn y maes yw’r golygyddion. Maen nhw wedi bod yn hael o ran cyfrannu eu henw da at y cyfnodolyn a’i gefnogi ar hyd ei daith, gan gyfrannu at ei hygrededd a’i enw da.

Mae’r Athro Grear yn addysgu’r rhaglen ar Hawliau Dynol a Chyfiawnder Byd-eang ac mae Sam Varvastian yn addysgu rhaglenni ar Gyfraith Gyhoeddus, y Gyfraith Gamweddau, a Hawliau Dynol a Chyfiawnder Byd-eang yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth.

Rhannu’r stori hon