Ewch i’r prif gynnwys

Rhwydweithio drwy ffotograffiaeth

1 Tachwedd 2022

Scarlett Griffiths and Sophie Eardley

Aeth dwy fyfyrwraig o Brifysgol Caerdydd i lansiad France Alumni UK ar ôl cyflwyno ffotograffau a dynnwyd yn ystod eu blwyddyn dramor.

Yn gynharach eleni, gwahoddodd France Alumni UK fyfyrwyr i gymryd rhan mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth yn arddangos eu lluniau gorau o'u cyfnod yn y wlad. Cafodd y rhai oedd wedi cymryd rhan wahoddiad i'r lansiad a gynhaliwyd yn Llysgenhadaeth Ffrainc yn Llundain.

Aeth Sophie Eardley a Scarlett Griffiths, myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf yn yr Ysgol Ieithoedd Modern, i’r digwyddiad. Nod y fenter newydd oedd cysylltu myfyrwyr sydd wedi byw yn Ffrainc a hwyluso cyfleoedd rhwydweithio ag amrywiol sectorau gyrfa posibl.

Dywedodd Sophie: “Penderfynais ymuno â Ffrainc Alumni UK gan i mi gael amser mor anhygoel yn y wlad. Roeddwn i eisiau rhannu fy ffotograffiaeth oherwydd gall fod yn ffenestr i brofiad personol rhywun o ddiwylliant, bywyd ac emosiynau.”

Mae'r ddwy fyfyrwraig yn gobeithio dychwelyd i Ffrainc ar ôl eu hastudiaethau ond maent yn cydnabod yr heriau y gallent eu hwynebu ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd mynd i ddigwyddiadau o'r fath i wella eu rhagolygon.

Dywedodd Scarlett: “Oherwydd yr effaith mae Brexit wedi’i gael ar fyfyrwyr iaith a’u gallu i symud yn rhydd o gwmpas Ewrop, mae’n bwysicach nag erioed i fachu ar bob cyfle a roddir i ni i adeiladu rhwydweithiau y tu allan i’r brifysgol.

“Dydych chi byth yn gwybod, efallai mai parti coctel yn unig ydyw, neu efallai fod rhywun yno allai eich cyflogi yn y dyfodol a rhoi’r cyfle i chi fyw mewn gwlad wahanol.”

Ychwanegodd Dr Catherine Chabert, Darllenydd mewn Ffrangeg yn yr Ysgol Ieithoedd Modern: “Mae Rhwydwaith newydd France Alumni UK yn rhoi cyfle i'n myfyrwyr ehangu eu cysylltiadau eu hunain a dod yn rhan o gymuned o bobl o'r un anian."

“Mae hyn yn rhoi cyfle iddyn nhw rannu eu profiad a meithrin perthnasoedd newydd. Yn ogystal â gallu cymdeithasu, bydd hyn yn ddefnyddiol iawn pan fyddant yn dechrau chwilio am waith."

Dr Catherine Chabert Cyfarwyddwr gweithredol y Sefydliad Confucius, Darllenydd mewn Ffrangeg, Cyfarwyddwr Ieithoedd i Bawb

Rhannu’r stori hon