Ewch i’r prif gynnwys

Academyddion yn ennill Gwobrau clodfawr Ymddiriedolaeth Leverhulme

25 Hydref 2022

Mae dau academydd ym Mhrifysgol Caerdydd wedi ennill Gwobrau clodfawr Philip Leverhulme 2022 am eu gwaith mewn peirianneg a chemeg a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Mae’r Athro Rebecca Melen o’r Ysgol Cemeg a Dr Daniel Slocombe o’r Ysgol Peirianneg wedi’u cyhoeddi yn enillwyr Gwobrau clodfawr Philip Leverhulme.

Mae Ymddiriedolaeth Leverhulme yn rhoi 30 o wobrau o'r fath bob blwyddyn i ymchwilwyr rhagorol y mae eu gwaith wedi denu cydnabyddiaeth ryngwladol yn barod ac y mae eu gyrfa yn y dyfodol yn addawol dros ben. Mae pob gwobr yn werth £100,000 a gellir ei defnyddio at unrhyw ddiben sy'n hyrwyddo ymchwil enillydd y wobr.

“Rydym yn falch o weld dau ymchwilydd gwyddorau ffisegol yn cael eu cydnabod gyda Gwobr Philip Leverhulme, cydnabyddiaeth wych o effaith ryngwladol a photensial eu hymchwil yn y dyfodol,” meddai’r Athro Rudolf Allemann, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg.

“Mae hyn yn gydnabyddiaeth haeddiannol i’r Athro Melen a Dr Slocombe o’u rolau pwysig yn eu meysydd ymchwil cyffrous.”

Dyfarnwyd gwobr mewn cemeg i'r Athro Melen i ymchwilio i synthesis a chymhwyso cyfansoddion prif grŵp. Bydd y cyllid yn caniatáu iddi ddatblygu sgiliau newydd mewn electrocemeg ac i gychwyn maes ymchwil newydd a elwir yn gatalysis rhydocs prif grŵp electrocemegol, maes arbennig o allweddol i gwmnïau diwydiannol.

Dywedodd yr Athro Melen, “Nod fy ymchwil yn y pen draw yw cludo cemeg bloc-p o ymchwil sylfaenol i gymhwysiad diwydiannol gwirioneddol. Gall y gwaith hwn wella ein dealltwriaeth o adweithedd elfennau a gellid hyd yn oed ei ddefnyddio i ddatblygu adweithiau catalytig newydd sy’n hanfodol o safbwynt cynaliadwyedd.”

Mae dulliau catalytig newydd yn ei gwneud hi’n bosibl cynhyrchu datrysiadau carbon isel, megis tanwydd hydrogen glân, a all helpu’r DU i gyrraedd targedau sero net.

Dyfarnwyd gwobr mewn peirianneg i Dr Slocombe i ddatblygu ei waith mewn technolegau ynni glân gan ddefnyddio meysydd electromagnetig. Mae ei ymchwil yn dod â gwyddoniaeth a pheirianneg meicrodonau i feysydd nad ydynt yn cael eu defnyddio'n gonfensiynol.

Meddai, “Mae fy ymchwil yn arbenigo mewn defnyddio microdonau a deunyddiau catalydd amgen i ddwysáu a datgarboneiddio prosesau. Rwyf wrth fy modd yn derbyn y cyllid a fydd yn caniatáu i mi fynd ar drywydd technolegau datgarboneiddio mewn meysydd newydd, megis prosesau diwydiannol.”

Mae datgarboneiddio yn dasg frys a wynebir yn fyd-eang, i gynnal safonau byw a lliniaru argyfwng yr hinsawdd.

Mae'r cynllun yn coffáu cyfraniad Philip, y Trydydd Is-iarll Leverhulme ac ŵyr William Lever, sylfaenydd yr Ymddiriedolaeth, i waith yr Ymddiriedolaeth.

Cynhelir cinio gala dathlu ym mis Mawrth 2023 ar gyfer enillwyr y gwobrau a’r enwebwyr.

Rhannu’r stori hon