Ewch i’r prif gynnwys

Cyhoeddi ail argraffiad o lawlyfr pwysig ar ddulliau ymchwil i’r cyfryngau cymdeithasol

21 October 2022

Luke Sloan with a copy of the SAGE handbook for Social Media Research Methods

Mae ymchwilydd yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol wedi gweld fersiwn newydd o lawlyfr cynhwysfawr ar ymchwil i’r cyfryngau cymdeithasol, sydd wedi’i ryddhau gan gyhoeddwr o bwys.

Mae’r llawlyfr, a ysgrifennwyd gan yr Athro Luke Sloan ar y cyd â’r Athro Anabel Quan-Haase o Ganada, wedi’i gyhoeddi gan SAGE Publishing, ac mae ar gael dros y byd i gyd.

Mae’r ail argraffiad o ‘The SAGE Handbook of Social Media Research Methods’ yn canolbwyntio ar ddulliau ymchwil, moeseg ymchwil i’r cyfryngau cymdeithasol a goblygiadau cyfreithiol ymchwil o’r fath.

Dywedodd yr Athro Sloan:

“Pan ddechreuais weithio gyda'r cyfryngau cymdeithasol sawl blwyddyn yn ôl, nid oeddent yn cael eu hystyried yn ffynonellau dilys o wybodaeth gymdeithasol wyddonol. Roedd y cyfryngau cymdeithasol yn anghyfarwydd ac yn cael eu hystyried yn ddi-strwythur.

“Fodd bynnag, gwnaethom sylweddoli’n fuan bod darn mawr iawn i’w wneud ar fethodoleg data’r cyfryngau cymdeithasol a bod angen edrych ar y data’n fanwl.

“Rydym bellach mewn sefyllfa wahanol ar gyfer ail argraffiad y llawlyfr, lle rydym yn deall ymchwil i’r cyfryngau cymdeithasol yn fwy."

Parhaodd yr Athro Sloan:

Mae llawer o wybodaeth arloesol i’w gweld gan arbenigwyr yn eu maes, ond mae’r cyfan ar gael yn hawdd. Mae llawer ohoni hefyd yn drosglwyddadwy ac yn gallu cael ei defnyddio ar draws disgyblaethau’r gwyddorau cymdeithasol.
Yr Athro Luke Sloan Lecturer in Quantitative Methods

Gwyliwch yr Athro Sloan yn cyflwyno Llawlyfr SAGE ar gyfer Dulliau Ymchwil Cyfryngau Cymdeithasol

Yr Athro Sloan yw Dirprwy Gyfarwyddwr Labordy Gwyddorau’r Data Cymdeithasol. Mae hefyd yn Ddarllenydd yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar ddeall beth y gall y cyfryngau cymdeithasol ei ddweud wrthym am y byd cymdeithasol, ac mae pwyslais arbennig ar gysylltu data a moeseg data.

Mae'r Athro Quan-Haase yn Gymdeithasegydd ym Mhrifysgol Toronto sy'n astudio rhwydweithiau cymdeithasol a newid cymdeithasol.

Mae ei meysydd arbenigedd yn cynnwys y cyfryngau cymdeithasol, cyfathrebu digidol ac ymgyrchu digidol.

Mae ei hymchwil gyfredol yn ystyried sut mae pobl ifanc yn defnyddio negeseua gwib i nodi canlyniadau cymdeithasol eu perthnasoedd go iawn.

Dywedodd yr Athro Sloan: “Rydym yn dal i geisio deall beth y gall ac na all y cyfryngau cymdeithasol ei wneud a deall pwy sy’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod, mae'r cyfan yn y llawlyfr hwn.”

Prynwch y llawlyfr ar-lein: The SAGE Handbook of Social Media Research Methods

Rhannu’r stori hon