Ewch i’r prif gynnwys

Her Diogelwch Dŵr Byd-eang: Cwrs am ddim ar-lein

31 Awst 2022

Mae Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd wedi datblygu cwrs ar-lein am ddim sy'n cwmpasu Her Diogelwch Dŵr, ac mae ar agor i chi ymuno nawr.

Wrth i'r angen i ddeall, amddiffyn a rheoli adnoddau dŵr croyw ddwysáu, mae angen persbectif ffres ar ddiogelwch dŵr.
Ar y cwrs hwn, bydd myfyrwyr yn cael cyflwyniad i heriau diogelwch dŵr ac yn dysgu pam mae gweithgarwch dynol a materion amgylcheddol yn rhoi pwysau cynyddol ar ein hadnoddau dŵr.

Gwyliwch ein fideo am y cwrs ar-lein

Mae Her Diogelwch Dŵr Byd-eang wedi denu dros 3,000 o ddysgwyr ledled y byd ers ei lansiad cychwynnol yn 2019. Mewn fersiwn wedi'i hadnewyddu a lansiwyd ar y 25ain o Ebrill 2022, mae arbenigwyr yn dwyn ynghyd amrywiaeth o safbwyntiau ar ddiogelwch dŵr, gan gynnwys wynebau corfforol, biolegol, a chymdeithasol sy'n cysylltu â diogelwch dŵr ar raddfeydd lleol a byd-eang a'r hyn y gellir ei wneud i gyflawni diogelwch dŵr i bawb.

Mae'r cwrs yn cynnig sampl o rai o'r pynciau a'r addysgu y gellir eu profi yn ein rhaglen gradd meistr, Dŵr mewn Byd sy'n Newid (MSc).

Mae eleni yn newydd gynnwys a gynhyrchwyd gan ymchwilwyr PhD ar flaen y gad mewn ymchwil ym maes biowyddoniaeth dŵr croyw a chynaliadwyedd o Ganolfan Hyfforddiant Doethurol GW4 NERC FRESHHyb Hyfforddiant Doethurol Plastig Cynaliadwy EPSRC. Mae nodweddion newydd yn cynnwys adrannau amserol ar ficroblastigau, gyrwyr newid hinsawdd a'u heffaith ar ddiogelwch dŵr, gwersi gan COP a symudiadau eraill ar gyfer newid, yn ogystal â golwg agosach ar ecosystemau dŵr croyw a datrysiadau sy'n seiliedig ar natur.

Dros y pedair wythnos, mae'r cwrs byr yn cyflwyno dysgwyr i gymhlethdod yr her hon mewn amgylchedd dysgu cymdeithasol â chymorth, drwy FutureLearn. Trwy ystod o fideos byr, astudiaethau achos a thrafodaethau rhyngweithiol, bydd dysgwyr yn ystyried sut mae symudiadau ar lawr gwlad yn cysylltu â diogelwch dŵr; sefydliadau rhyngwladol; a chydweithrediadau rhwng ymchwilwyr, llunwyr polisïau, a rheolwyr adnoddau mewn byd sy'n gynyddol gysylltiedig.

Nod y cwrs yw darparu golwg ryngddisgyblaethol ar ddiogelwch dŵr wedi'i anelu at weithwyr ymchwil dŵr proffesiynol, myfyrwyr sy'n astudio gwyddoniaeth, ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn diogelwch dŵr byd-eang.

Cofrestrwch heddiw i dyfu eich gwybodaeth eich hun am ddiogelwch dŵr byd-eang.

Rhannu’r stori hon