Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddonydd o Brifysgol Caerdydd wedi'i ethol i'r Gymdeithas Frenhinol

12 Mai 2022

Cardiff University scientist Professor Jamie Rossjohn FRS elected to The Royal Society

Mae’r Athro Jamie Rossjohn, o’r Ysgol Meddygaeth, wedi’i ethol yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol (FRS) – un o gyrff gwyddonol mwyaf mawreddog y byd – i gydnabod ei gyfraniadau sydd wedi creu trawsnewidiadau i wyddoniaeth.

Y Gymdeithas Frenhinol, a sefydlwyd yn y 1660au, yw'r academi wyddonol hynaf, sydd wedi bodoli’n barhaus, yn y byd. Yn Bennaeth Rhaglen Heintiau ac Imiwnedd y Sefydliad Darganfod Biofeddygaeth ym Mhrifysgol Monash ac Athro mewn Imiwnoleg Strwythurol ym Mhrifysgol Caerdydd, mae’r Athro Rossjohn FRS ymhlith 62 o wyddonwyr eithriadol a anrhydeddwyd â Chymrodoriaethau yn 2022, sy’n ymuno â rhengoedd gwyddonwyr amlycaf y byd. Ymysg Cymrodyr blaenorol y Gymdeithas Frenhinol mae Charles Darwin, Peter Doherty, Dorothy Hodgkin a thros 280 o enillwyr Gwobr Nobel.

Mae gwell dealltwriaeth o imiwnedd wedi arwain at ddatblygiadau cyflym o ran creu brechlynnau ac imiwnotherapïau canser newydd. Gan ddatblygu darganfyddiadau arloesol a pharhaus sy'n hybu ein dealltwriaeth foleciwlaidd o'r system imiwnedd, mae'r Athro Rossjohn wedi gwneud cyfraniad arloesol i wybodaeth a dealltwriaeth fyd-eang, ac wedi gwella'n fawr enw da a gallu rhyngwladol Awstralia a Chymru o ran darganfyddiadau gwyddonol.

Mae'r Athro Rossjohn FRS yn adnabyddus am ei gyfraniadau at ddeall y seiliau moleciwlaidd sy'n sail i imiwnedd; defnyddio bioleg adeileddol i egluro hunan-gysylltiad derbynnydd cyn-gelloedd-T (TCR) yn natblygiad celloedd T, a sut mae'r TCR yn cydnabod, yn benodol, moleciwlau polymorffig Antigen Lewcocyt Dynol (HLA) yng nghyd-destun imiwnedd firaol ac adweithedd celloedd-T afreolaidd. Mae wedi datgelu ffurfiau mecanweithiau, polymorffaeth HLA sy’n effeithio ar orsensitifrwydd i gyffuriau a bwyd, yn ogystal ag adnabod derbynyddion celloedd Lladd Naturiol. Mae wedi arloesi ein dealltwriaeth foleciwlaidd o imiwnedd seiliedig ar lipidau gan gelloedd T, gan ddatgelu fod gwahaniaeth sylfaenol rhyngddo ag imiwnedd addasol peptid-gyfryngol. Yn ddiweddar, mae ei dîm wedi cyflwyno sail strwythurol ar gyfer sut mae metabolion fitamin B yn gallu cael eu cyflwyno a’u hadnabod gan y system imiwnedd, gan ddatgelu dosbarth newydd o antigenau.

“Yn y pen draw efallai y bydd y darganfyddiadau sylfaenol hyn yn gosod y sylfaen ar gyfer imiwnotherapïau arloesol yn y dyfodol i drin afiechyd,” meddai’r Athro Rossjohn.

Dywedodd Syr Adrian Smith, Llywydd y Gymdeithas Frenhinol: “Mae’n anrhydedd croesawu cymaint o ymchwilwyr rhagorol o bob rhan o’r byd i Gymrodoriaeth y Gymdeithas Frenhinol. Trwy eu gyrfaoedd hyd yn hyn, mae'r ymchwilwyr dan sylw wedi helpu i wella ein dealltwriaeth o glefydau dynol, colli bioamrywiaeth a tharddiad y bydysawd. Rwyf hefyd yn falch o weld cymaint o Gymrodyr newydd yn gweithio mewn meysydd sy’n debygol o gael effaith drawsnewidiol ar ein cymdeithas dros y ganrif hon, o ddeunyddiau a thechnolegau ynni newydd i fioleg synthetig a deallusrwydd artiffisial. Edrychaf ymlaen at weld pa bethau gwych y byddant yn eu cyflawni yn y blynyddoedd i ddod.”

Bydd yr Athro Rossjohn yn cymryd rhan mewn seremoni yn Llundain ym mis Gorffennaf lle bydd yn rhoi cyflwyniad ynghylch ei waith, yn llofnodi llyfr y Siarter ac yn cael ei dderbyn yn Gymrawd, yn ffurfiol.

Rhannu’r stori hon