Ewch i’r prif gynnwys

Cydnabod Uwch Ddarlithydd Nyrsio am ymrwymo i wella bywydau mewn cymunedau lleol

11 Mai 2022

Dr Sarah Fry receiving her award at the 2022 Celebrating Excellence Awards.
Dr Sarah Fry receiving her award at the 2022 Celebrating Excellence Awards.

Mae Dr Sarah Fry, Uwch Ddarlithydd Nyrsio Oedolion ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cael ei chydnabod am ei gwaith rhagorol gyda chymunedau BAME lleol yng Nghaerdydd.

Yng Ngwobrau Dathlu Rhagoriaeth 2022 y Brifysgol, derbyniodd Dr Fry wobr 'Rhagoriaeth mewn Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant' am ei gwaith gyda chymunedau BAME lleol yng Nghaerdydd i ddatblygu prosiectau a arweinir gan y gymuned sy’n archwilio rôl amrywiaeth ddiwylliannol i ddeall risgiau iechyd.

Mae Dr Fry yn defnyddio ei chefndir ym maes nyrsio i ddatblygu ffordd academaidd o ystyried sut mae pobl yn ffurfio eu gwybodaeth am iechyd a salwch, gan gynnwys sut y gellir gwneud academyddion ac ymarferwyr gofal iechyd yn haws mynd atynt i gymunedau BAME.

A hithau’n Uwch Ddarlithydd Nyrsio Oedolion, mae Dry Fry yn addysgu'r genhedlaeth nesaf o ymarferwyr clinigol sut y gellir defnyddio sgiliau meddwl yn feirniadol i wella gwasanaethau gofal iechyd a gofal cleifion. Mae ei harbenigedd ymchwil yn cynnwys deall y wybodaeth am iechyd sy'n deillio o gymdeithas, yn enwedig sut mae gwybodaeth mewn cymunedau sydd mewn perygl mawr o wynebu anghydraddoldebau iechyd yn datblygu.

O ganlyniad i'w gwaith ysbrydoledig, dyfarnwyd cyllid Arweinwyr y Dyfodol mewn Ymchwil Canser iddi’n ddiweddar gan Seedcorn er mwyn ei galluogi i greu Grŵp Ymchwil Cymunedol gyda dynion Affricanaidd ac Affricanaidd Caribïaidd. Bydd y grŵp hwn yn gweithio gyda'i gilydd i ddeall sut mae dynion yn y gymuned BAME yn gweld ac yn dehongli llenyddiaeth sy’n ymwneud â chanser y prostad. Dyma oedd pwnc PhD Dry Fry, ar sail ei phrofiad o weithio mewn clinigau canser y prostad, lle nad yw dynion du’n cael eu cynrychioli ddigon er gwaethaf eu risg uchel o ddatblygu'r canser hwn.

Rhannu’r stori hon