Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyno proses arloesi garlam gyda Centrica

8 Ebrill 2022

Students at a workshop in Cardiff Business School

Mae Ysgol Busnes Caerdydd wedi cwblhau Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth dair blynedd gyda Centrica plc i gyflwyno proses arloesi garlam.

Arweiniwyd y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth rhwng yr Ysgol Busnes a Centrica, cwmni ynni a gwasanaethau byd-eang, gan Dr Luigi M. De Luca, Athro Marchnata ac Arloesedd a Dirprwy Ddeon Astudiaethau Doethurol yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Daeth y Bartneriaeth â rheoli prosiectau, marchnata technoleg, cynllunio datblygu cynnyrch newydd, ac ailgynllunio prosesau tîm a systemau sefydliadol at ei gilydd. Daeth y prosiect 3 blynedd i ben yn llwyddiannus ym mis Hydref 2021, ar ôl dwy flynedd gythryblus y pandemig a siociau eraill i'r diwydiant ynni.

Cyflwynodd y Bartneriaeth ei buddion allweddol drwy Hwb Cyflymydd Centrica, tîm arloesi newydd sydd â'r dasg o ddatblygu a chefnogi arloesi yn Centrica. Gweithgareddau craidd y Ganolfan Cyflymydd yw cydweithio, ymgynghori a hyfforddi.

Gyda chefnogaeth y Bartneriaeth, datblygodd yr Hwb Cyflymydd storfa o becynnau a thechnegau arloesi a datblygu cynnyrch, sydd wedi'u rhannu gyda channoedd o weithwyr Centrica dros y ddwy flynedd ddiwethaf - ar draws y sefydliad cyfan - drwy eu hacademi arloesi fewnol, Feel, Empathise, Learn, Identify, Test, Evangelise (FLITE School).

Mae'r cydweithio rhwng yr Ysgol Busnes a Centrica wedi denu diddordeb yn rhyngwladol a bydd yr astudiaeth achos yn cael ei chynnwys yn Llawlyfr Datblygu Cynnyrch Newydd y Gymdeithas Rheoli Datblygu Cynnyrch (PDMA).

he forthcoming Handbook of New Product Development by the Product Development Management Association (PDMA).

Gweithio gyda myfyrwyr MBA

Dychwelodd tîm yr Hwb Cyflymydd yn ddiweddar i'r Ysgol Busnes i gyflwyno darlith wadd ar y modiwl Creadigrwydd, Arloesi a Menter dan ofal yr Athro Jon Gosling ar ein rhaglen MBA lawn amser.

Mewn sesiwn bedair awr o hyd â'r teitl “Design Thinking: The What, The How, and The Why”, bu myfyrwyr MBA yn ystyried cysyniad Meddwl Dylunio, ei ddefnydd mewn lleoliadau corfforaethol, a chynhalion nhw eu gweithdy Meddwl Dylunio eu hunain.

Hwyluswyd y sesiwn gan Bennaeth yr Hwb Cyflymydd, Zahir Sumar a Datblygwr Arloesi'r Hwb Cyflymydd Andrea Rossi (cyn Gydymaith Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth Prifysgol Caerdydd), a arweiniodd y myfyrwyr MBA ar yr un daith a rannwyd gan y timau arloesi yn Centrica.

"Roedd y ddau gynrychiolydd o Centrica yn gyfeillgar iawn a dysgon nhw'r cysyniad i ni'n glir iawn: Roeddwn i'n arbennig o hoff o'r defnydd o elfennau rhyngweithiol fel y gweithdy 'Lightning Decision Jam'," dywedodd un o'r myfyrwyr MBA.

"Cyflwynodd tîm Centrica sesiwn gydweithredol a difyr i'r myfyrwyr MBA, gan eu harwain yn gelfydd drwy theori ac ymarfer Meddwl Dylunio. Yn ogystal, cafwyd awgrymiadau gwerthfawr iawn ar gyfer sicrhau bod y dull yn gweithio'n dda mewn lleoliad sefydliadol mawr, sy'n anodd ei ddysgu drwy ddarllen gwerslyfrau’n unig,"dywedodd yr Athro Gosling.

Bydd y bartneriaeth rhwng Ysgol Busnes Caerdydd a Centrica yn parhau yn y dyfodol gydag amcanion newydd, gan gynnwys ymchwil fwy cydweithredol, cyfnewid dwyffordd rhwng Centrica a rhaglenni MBA ac Addysg Weithredol Caerdydd, lleoliadau gwaith myfyrwyr a phrosiectau doethuriaeth.

"Rydym wedi'n cyffroi gan y cydweithio parhaus hwn: credwn yn gryf y gall integreiddio arbenigedd a arweinir gan ymchwil a phrofiad yn y maes roi manteision mawr i'r ddwy ochr o ran trosglwyddo ac integreiddio gwybodaeth am arloesi a datblygu cynnyrch/gwasanaeth newydd. Rydym ni'n edrych ymlaen at feithrin y cydweithio hwn gyda Phrifysgol Caerdydd ymhellach," dywedodd Zahir Sumar, Pennaeth Hwb Cyflymydd Centrica.

Rhannu’r stori hon

Rhagor o wybodaeth am sut yr ydym yn ymgorffori ein strategaeth gwerth cyhoeddus ar draws ein hymchwil, ein dysgu a'n llywodraethu.