Ewch i’r prif gynnwys

Dr Ernest Chi Fru yn cael ei ethol i Gyngor Cymdeithas Geocemeg Ewrop

10 Rhagfyr 2021

Hoffai Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd longyfarch Dr Ernest Chi Fru ar ei etholiad diweddar i Gymdeithas Geocemeg Ewrop (EAG) 2022.

Yn dilyn etholiadau'r Cyngor rhwng 11 Hydref a 3 Tachwedd 2021, etholwyd Dr Ernest Chi Fru yn gynghorydd am gyfnod o dair blynedd.

Mae Dr Ernest Chi Fru yn Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddorau'r Daear. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar ddod o hyd i gysylltiadau rhwng cylchoedd biogeocemegol a'r amgylchedd, yn benodol sut yr oedd newid cemeg y Ddaear yn hyrwyddo esblygiad bywyd a sut mae'r bywyd hwnnw yn ei dro yn dylanwadu ar gemeg atmosfferig a chefnforol.

Mae EAG yn sefydliad nid er elw sy'n anelu at hyrwyddo geocemeg ledled y byd. Mae'r EAG yn trefnu Cynhadledd Goldschmidt yn Ewrop ac yn cyhoeddi nifer o gylchgronau gwyddonol rhyngwladol, megis Elfennau a Llythyrau Persbectif geocemegol. Mae ganddo wobrau blynyddol am gyfraniadau rhagorol ac arloesol mewn geocemeg, a thrwy gyrsiau byr, cynadleddau a grantiau mae'r EAG yn cefnogi myfyrwyr ac ymchwilwyr gyrfa cynnar. Mae EAG yn cael ei redeg gan Gyngor sy'n cynnwys saith cynghorydd swyddog a naw i un ar ddeg o gynghorwyr.

Dyma enghraifft wych o arweinyddiaeth ryngwladol gan staff yn Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd. Llongyfarchiadau i Dr Fru ar y llwyddiant hwn.

Rhannu’r stori hon