Ewch i’r prif gynnwys

Penodi Dirprwy Gyfarwyddwr newydd ar gyfer DRI y DU yng Nghaerdydd

30 September 2021

Photo of Phil Taylor deputy director of UK DRI Cardiff

Cyhoeddwyd mai'r Athro Philip Taylor yw Dirprwy Gyfarwyddwr newydd UKDRI ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae'r sefydliad yng Nghaerdydd yn archwilio swyddogaeth genynnau sy'n ymwneud â chlefyd Alzheimer, Parkinson's a Huntington's. Mae'r tîm yn gobeithio nodi targedau moleciwlaidd a fydd yn arwain at gyffuriau newydd sy'n gallu atal neu drin dementia.

Esboniodd yr Athro Julie Williams, cyfarwyddwr UKDRI yng Nghaerdydd, "Rydym wrth ein bodd bod yr Athro Taylor wedi cytuno i fod yn Ddirprwy Gyfarwyddwr UKDRI yng Nghaerdydd.  Mae ei arbenigedd sylweddol mewn systemau imiwnedd a bioleg moleciwlaidd eisoes yn amhrisiadwy a bydd yn sail i ddatblygu strategaethau yn y dyfodol i ddeall mecanweithiau clefydau a datblygu therapïau newydd i fynd i'r afael â dementia."

Mae gan yr Athro Taylor dros ugain mlynedd o brofiad ymchwil mewn bioleg swyddogaethol, yn bennaf mewn gwyddoniaeth fecanistig sylfaenol. Dechreuodd ei yrfa ar y system ategol cyn arbenigo mewn bioleg macroffage.

Mae wedi datblygu modelau newydd yn vivo o fewnlifiad a'i benderfyniad, cyhoeddi astudiaethau sefydlu ar gydnabod pathogen gan dderbynyddion imiwnedd Dectin-1 a - 2, yr astudiaethau diffiniol cyntaf o adnewyddu macrophages sy'n preswylio mewn meinweoedd ac sy'n deillio o monocyte mewnfoddol drwy gynnal meinweoedd fasgwlaidd ac arddangos rhaglen drawsgrifiadol homeostatig a reolir yn lleol ar gyfer macrophages preswyl meinweoedd, a arweiniodd at symud i ymchwil dementia ac yn benodol,  deall mecanweithiau clefyd Alzheimer a chyfrannu at ddatblygu therapi.

Meddai'r Athro Taylor, "Yn ystod ei flynyddoedd cyntaf, mae UKDRI yng Nghaerdydd eisoes wedi gweld twf sylweddol, rwy'n edrych ymlaen at yr her o adeiladu ar y llwyddiannau cychwynnol a gweithio gyda gweddill y tîm i ganolbwyntio ein strategaeth yn y dyfodol i ddeall datblygiad dementia a dulliau therapiwtig posibl yn well."

Rhannu’r stori hon