Ewch i’r prif gynnwys

Cardiff Business School confirmed as partner for Help To Grow scheme

22 Tachwedd 2021

Help To Grow scheme

Exciting opportunity for small businesses as Cardiff Business School is confirmed as a partner for the Government-backed Help to Grow: Management scheme.

Designed to be manageable alongside full-time work, the Help to Grow: Management programme will support small business leaders to develop their strategic skills, with 12 key modules covering a range of skills that will help them to develop a tailored sustainable business growth plan which will lead their business to its full potential.

Cardiff Business School, the world's first public value business school accredited with the Small Business Charter , is joining other world-class business schools to deliver this new executive training programme.

This practical programme is designed for senior managers and leaders of micro firms and SMEs, and is an opportunity to work with industry experts to learn how to enhance your management and strategic capabilities, develop your value proposition, embed innovation into your business practice, products, and services, improve employee engagement, and importantly understand how to build resilience for future economic shocks through improved market, financial and technological support.

The programme is 90% subsidised by UK Government – costing business owners only £750 (or £65 per week) for the full programme. The programme runs for 12 weeks, and is comprised of modules plus 1:1 support from a business mentor, peer-learning sessions, and an alumni business network.

The programme will cover critical areas of leadership including:

 • Strategy and innovation
 • Adopting digital technology
 • Building vision and brand
 • Growing national and international markets
 • Engaging and inspiring teams
 • Creating customer value
 • Adopting responsible business practices
 • Leading for high performance, and
 • Financial management

To find out more, visit Cardiff Business School's Help to Grow page and register your interest:

Helpu i Dyfu: Cwrs Rheoli

9 Tachwedd 2021

Members of Cohort 9 on the Help to Grow: Management course
Business leaders have spoken highly of the Help to Grow: Management programme at Cardiff Business School

Mae’r rhaglen hon yn helpu uwch reolwyr mewn busnesau bach a chanolig eu maint i hybu perfformiad, gwydnwch a thwf hirdymor eu busnes.

Ymunwch â 3,000 o arweinwyr busnesau bach yn y DU sydd wedi cofrestru i ddilyn y rhaglen Helpu i Dyfu: Rheoli.

Cofrestrwch nawr

Gall arweinwyr busnesau ddilyn y rhaglen 12-wythnos hon tra byddant yn gweithio a dysgu drwy gymryd rhan mewn cyfuniad o sesiynau ar-lein ac wyneb-yn-wyneb.

Mae Llywodraeth y DU yn ariannu 90% o’r rhaglen, sy’n golygu mai dim ond £750 (neu £65 yr wythnos) yw cost y rhaglen lawn i berchnogion busnes.

Yn Ysgol Busnes Caerdydd, sef Ysgol Busnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf y byd, sydd wedi ennill gwobr Siarter y Busnesau Bach, rydym yn falch o gyflwyno'r rhaglen hyfforddiant rheoli ymarferol hon. Mae Siarter y Busnesau Bach yn  wobr sy’n cydnabod yr arweiniad personol o ansawdd uchel a roddir i gefnogi busnesau bach a’u heconomi leol.

Tyfu yn Eich Ffordd eich Hun

I nodi blwyddyn gyntaf y cwrs Help i Dyfu: Rheoli, mae Siarter Busnes Bach wedi cynhyrchu adroddiad, Tyfu yn Eich Ffordd eich Hun: Straeon o flwyddyn o'r cwrs Help i Dyfu: Rheoli.

Darllenwch beth oedd gan gynfyfyrwyr Help i Dyfu, Beverley Lewis, Prif Swyddog Gweithredol, Triathlon Cymru, a Chris Reeks, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr, Fentrade Aluminium, i'w ddweud am eu hamser ar y rhaglen.

Y rhaglen

Mae’r rhaglen Helpu i Dyfu: Rheoli wedi'i chynllunio o amgylch cwricwlwm ymarferol sy'n cynnwys:

 • wyth sesiwn 2-awr ar-lein wedi’u hwyluso
 • pedwar gweithdy astudiaeth achos wyneb-yn-wyneb ymarferol
 • cymorth un-i-un gan fentor busnes, a fydd yn rhoi cymorth personol i chi i ddatblygu eich cynllun twf busnes
 • cyfleoedd i rwydweithio gydag arweinwyr busnesau bach eraill, gan gynnwys galwadau grŵp wedi’u trefnu gan hwylusydd y rhaglen – bydd y galwadau’n rhoi’r cyfle i chi rannu profiadau gyda grŵp bach o arweinwyr busnesau bach eraill
 • digwyddiadau gyda siaradwyr ysbrydoledig, clinigau busnes a digwyddiadau rhwydweithio drwy’r rhaglen i gynfyfyrwyr

Bydd y rhaglen yn ymdrin â meysydd arweinyddiaeth allweddol, gan gynnwys:

 • strategaeth ac Arloesedd
 • ennill marchnadoedd newydd
 • arwain ar gyfer perfformiad uchel
 • adeiladu gweledigaeth a brand
 • timau ysgogol ac ysbrydoledig
 • creu gwerth i'r cwsmer
 • trawsnewid digidol
 • mabwysiadu arferion busnes cyfrifol
 • rheolaeth Ariannol

Bod yn gymwys

I ddilyn y rhaglen Helpu i Dyfu: Rheoli, mae’n rhaid i’ch busnes:

 • bod yn fusnes bach neu ganolig ei faint yn y DU
 • bod mewn unrhyw sector busnes ac yn cyflogi rhwng 5 a 249 o bobl
 • bod wedi bod yn rhedeg ers o leiaf flwyddyn
 • peidio â bod yn elusen
 • os ydych yn cyflogi rhwng 10 a 249 o bobl, gallwch anfon hyd at ddau weithiwr ar y cwrs - i gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y cwestiynau cyffredin

I ddilyn y rhaglen Helpu i Dyfu: Rheoli, mae’n rhaid i’r unigolyn:

 • bod yn benderfynwr ar lefel uwch, fel Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr Cyllid, Cyfarwyddwr Gweithrediadau ac ati (nodwch mai dim ond un person fesul busnes a all ddilyn y rhaglen)
 • ymrwymo i gymryd rhan ym mhob sesiwn

Mae’r rhaglen Helpu i Dyfu: Rheoli’n cael ei chyflwyno gan arbenigwyr o’r diwydiant ym Mhrifysgol Caerdydd. Ymunwch â ni i ddysgu sut i wella eich galluoedd rheolaethol a strategol, datblygu eich datganiad gwerth, sicrhau bod eich ymarfer busnes, eich cynhyrchion a’ch gwasanaethau’n arloesol, gwella dulliau o ymgysylltu â gweithwyr, ac yn bwysig, ddeall sut i feithrin gwydnwch ar gyfer siociau economaidd yn y dyfodol drwy gymorth masnachol, ariannol a thechnolegol gwell.

Cofrestrwch i gadw lle

Bydd y cwrs nesaf yn cael ei gynnal ar fore dydd Mercher, o 28 Chwefror ymlaen (bydd sesiwn ymgyfarwyddo’n cael ei chynnal ar 28 Chwefror).

I gael rhagor o wybodaeth cofrestrwch eich diddordeb.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhaglen, ebostiwch help2grow@caerdydd.ac.uk.

Mae ein tîm Helpu i Dyfu: Rheoli’n cael ei arwain gan Jane Lynch, Cyfarwyddwr y Rhaglen ar y cyd â Linda Hellard, Rheolwr Busnes a Jane Graves, Gweinyddwr.

Rhannu’r stori hon

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous, gan gynnwys cyrsiau Di-wastraff a Rheoli. Mae'r rhain yn eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.

Rhannu’r stori hon

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous, gan gynnwys cyrsiau Di-wastraff a Rheoli. Mae'r rhain yn eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.