Ewch i’r prif gynnwys

Mae siapiau 3D newydd o ddau brotein sy'n gysylltiedig â strôc a chanser wedi'u pennu

15 Tachwedd 2021

Mae tîm o ymchwilwyr dan arweiniad Prifysgol Caerdydd wedi datrys strwythurau 3D dau brotein sy'n ymwneud â rheoleiddio pwysedd gwaed, strôc a chanser.

Mewn bodau dynol, bu tystiolaeth gynyddol o gyfranogiad dau brotein - SPAK ac OSR1 - fel chwaraewyr allweddol wrth reoleiddio pwysedd gwaed a'u rhan mewn strôc. Yn fwy diweddar, adroddwyd eu bod yn chwarae rhan bwysig mewn canser y fron ac felly gallai atal swyddogaeth yr ensymau hyn helpu i drin yr amodau gwanychol hyn.

Wedi'i ysbrydoli gan y wybodaeth hon, mae'r tîm, dan arweiniad Dr Youcef Mehellou o'r Ysgol Fferylliaeth, wedi bod yn gweithio ar ddatblygu offer newydd a allai hwyluso darganfod meddyginiaethau newydd i atal swyddogaeth SPAK ac OSR1. Gan ddefnyddio techneg o'r enw crisialograffeg protein maent wedi mapio strwythur 3D y rhannau o'r moleciwl sy'n hanfodol i'w swyddogaeth. Gyda'r siapiau yn hysbys bellach, y nod yw dod o hyd i gyffuriau a all rwymo i'r meysydd pwysig hyn. I wneud hyn, defnyddiodd y tîm dechneg bioffisegol newydd o'r enw CreoptixWAVE.

Gyda'i gilydd, mae canlyniadau'r gwaith hwn, a gyhoeddwyd yn ChemBioChem, yn cynrychioli adnoddau pwerus a fydd yn cyflymu darganfod moleciwlau newydd i drin gorbwysedd, strôc a chanser y fron o bosibl.

Dywedodd Dr. Mehellou: “Mae SPAK ac OSR1 yn ymwneud â llawer o afiechydon difrifol fel strôc a chanser y fron.  Bydd ein gwaith diweddar yn allweddol wrth gyflymu'r broses o dargedu SPAK ac OSR1 a darganfod meddyginiaethau newydd ar gyfer y clefydau gwanychol hyn."

Ceir mwy o fanylion am yr astudiaeth hon yma.

Rhannu’r stori hon