Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Busnes Caerdydd yn derbyn achrediad AMBA

22 Hydref 2021

AMBA logo on navy background

Mae Ysgol Busnes Caerdyddwedi derbyn achrediad gan Gymdeithas MBAs (AMBA), un o awdurdodau mwyaf blaenllaw'r byd ar addysg fusnes ôl-raddedig, sy'n dangos ei hymrwymiad parhaus i ragoriaeth ym maes addysg reoli.

Ar ôl derbyn achrediad AMBA, gwahoddir holl fyfyrwyr MBA presennol a chynfyfyrwyr MBA diweddar Ysgol Busnes Caerdydd i ymuno â chymuned aelodau fyd-eang AMBA . Mae’r gymuned yn cynnwys dros 57,000 o fyfyrwyr a chynfyfyrwyr mewn mwy na 150 o wledydd. Ni chodir tâl am yr aelodaeth ac mae’n cynnig cyfleoedd i rwydweithio, arwain meddyliau, datblygu gyrfaoedd, ac amrywiaeth o fanteision.

Achrediad gan Gymdeithas MBAs (AMBA) yw'r safon uchaf o gyflawniad ym maes addysg fusnes ôl-raddedig. Mae ei feini prawf asesu trylwyr yn sicrhau mai dim ond y rhaglenni o'r radd flaenaf ac sy'n dangos y safonau uchaf o ran addysgu, cwricwlwm a rhyngweithio myfyrwyr, sy'n cyflawni achrediad Cymdeithas MBAs.

Wrth ddyfarnu’r achrediad, fe wnaeth aelodau panel achredu AMBA, sy'n cynrychioli uwch-reolwyr Ysgolion Busnes wedi’u hachredu gan AMBA yn fyd-eang, ganmol ymrwymiad yr Ysgol i'w strategaeth Gwerth Cyhoeddus, arweinyddiaeth y Deon, yn ogystal â chryfder ymchwil yr Ysgol. Tynnodd y panel sylw hefyd at y ffordd y mae ymchwil yr Ysgol yn llywio ei chwricwla MBA, yr hyfforddiant gweithredol a roddir i fyfyrwyr MBA, diwylliant colegol yr Ysgol, a phroffesiynoldeb staff y gwasanaethau proffesiynol.

Rydym yn hynod falch o dderbyn achrediad AMBA ac rydym wrth ein boddau ein bod yn ymuno â chymuned AMBA. Mae'r cyflawniad hwn yn dangos ein hymrwymiad i wella profiad y myfyrwyr a chyflwyno rhaglenni MBA rhagorol ac unigryw sy'n adlewyrchu ein diben o ran Gwerth Cyhoeddus.

Yr Athro Rachel Ashworth Deon Ysgol Busnes Caerdydd

Mae'n bleser gen i groesawu Ysgol Busnes Caerdydd i'n rhwydwaith o Ysgolion Busnes sy'n arwain y byd. Mae AMBA wedi ymrwymo i godi proffil a safonau addysg fusnes ar draws y byd, er budd Ysgolion Busnes, myfyrwyr MBA a graddedigion a chynfyfyrwyr, cyflogwyr, cymunedau a chymdeithas drwyddi draw. Edrychaf ymlaen at weithio gydag Ysgol Busnes Caerdydd i gyflawni'r nodau hyn.

Andrew Main Wilson, Prif Weithredwr Cymdeithas MBAs a Chymdeithas y Graddedigion Busnes (BGA)

Rhannu’r stori hon

Our first public value engagement scheme saw students and faculty engage with the disability employment gap, modern slavery, and social enterprise for the disadvantaged with third sector partners.