Ewch i’r prif gynnwys

Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Dementia Caerdydd yn cymryd rhan fel siaradwr allweddol mewn gweminar arbennig UK DRI

6 October 2021

A photo of professor Julie Williams

Ymunodd yr Athro Julie Williams Cyfarwyddwr Canolfan UK DRI ym Mhrifysgol Caerdydd, â UK DRI, Cymdeithas Alzheimer ac Ymchwil Alzheimer y DU i drafod ymchwil i adeiladu system rhybudd cynnar ar gyfer dementia.

Hwn oedd y digwyddiad rhithwir cyntaf 'Cwrdd â'r ymchwilwyr' a gynhaliodd UK DRI ac roedd yn cynnwys cyflwyniadau byr gan yr Athro Julie Williams, Dr Antoinette O'Connor (UK DRI yn UCL) a'r Athro Payam Barnaghi (UK DRI Technoleg ac Ymchwil Gofal).

Trafododd yr Athro Julie Williams ei hymchwil ar sut y gall genynnau gynnig gwybodaeth werthfawr am glefyd Alzheimer a'n risg o gael clefyd Alzheimer.

Ymdriniodd cyflwyniad Williams â phedwar prif bwynt ymchwil: dod o hyd i genynnau ar gyfer Clefyd Alzheimer, model lluosi ar gyfer clefyd Alzheimer, cyfrifo ein risg o ddatblygu clefyd Alzheimer a'r Sgôr Risg Polygenig, ac am fodelu ymchwil clefyd Alzheimer yn y dyfodol.

"Gelwir un o'r prif strategaethau i adnabod genynnau fel astudiaethau cymdeithas ar draws y genom. Rydym yn cymryd sampl o waed gan unigolion ac yn tynnu'r DNA.

"Rydym yn nodi amrywiolion mewn unigolion sydd â chlefyd Alzheimer ac yn eu cymharu ag unigolion hebddynt.

"Mewn astudiaethau cymdeithas ar draws y genom, rydym yn gwneud hyn ar gyfer miliynau o amrywiolion genetig drwy'r genom cyfan ac rydym yn ei wneud mewn degau o filoedd o bobl â chlefyd Alzheimer ac yn eu cymharu â'r rhai nad oes ganddynt y clefyd.

"Mae patrymau yn y data rydyn ni'n eu gweld sy'n rhoi cliwiau mawr i ni am yr hyn allai fod yn digwydd mewn clefyd Alzheimer."

Yn dilyn y trafodaethau, cymerodd yr ymchwilwyr ran mewn segment cwestiwn ac ateb gyda chyfranogwyr y gweminar.

Gwylio’r gweminar

Watch the Building an early warning system for dementia webinar

Rhannu’r stori hon