Ewch i’r prif gynnwys

Prosiect monitro a modelu Hygrothermol Abaty Caerfaddon wedi’i ddyfarnu i Dr Eshrar Latif

14 Hydref 2021

Bath Abbey inside
Bath Abbey inside

Cafodd prosiect monitro a modelu hygrothermol Abaty Caerfaddon ei ddyfarnu i arweinydd cwrs MSc Mega-Adeiladau Cynaliadwy, Dr Eshrar Latif, ym mis Medi 2021.

Abaty Caerfaddon yw'r eglwys gadeiriol ganoloesol fawr olaf a adeiladwyd yn Lloegr, ac mae yng nghanol dinas Caerfaddon.  Mae rhannau o lawr hanesyddol Abaty Caerfaddon wedi bod yn suddo'n raddol ers blynyddoedd. Yn 2011, fe wnaeth gwaith cloddio ddatgelu wagleoedd enfawr sydd wedi’u hachosi gan filoedd o gladdedigaethau eglwysig yn pydru dros amser, gan wneud y llawr yn ansefydlog.

Mae’r llawr sy’n dymchwel yn Abaty Caerfaddon wedi'i adfer yn ddiweddar ac mae system wresogi arloesol wedi’i gosod hefyd o dan y llawr sy'n cael ei bweru gan ynni adnewyddadwy o ffynhonnau poeth enwog Caerfaddon. Bydd Dr Eshrar Latif yn monitro ac yn asesu effaith y lleithder sydd wedi cronni o dan y llawr a sut bydd rhai nodweddion o'r llawr a adnewyddwyd yn ei reoli.

Meddai Dr Eshrar Latif:

Wrth adnewyddu adeiladau hanesyddol fel abatai ac eglwysi, mae angen i ddylunwyr, peirianwyr a chontractwyr fod yn ymwybodol o’r angen i sicrhau bod digon o aer yn y systemau traddodiadol o’u cwmpas. Yr wyf yn fodlon y bu ymdrech wirioneddol i wneud yn siŵr bod digon o aer o gwmpas rhai rhannau o’r llawr wrth adnewyddu Abaty Caerfaddon fel nad oes lleithder yn cronni oddi tano gan fod miloedd o bobl wedi'u claddu o dan loriau carreg Abaty Caerfaddon ers 300 mlynedd. Gan fod y gwaith adnewyddu bron wedi'i gwblhau, yr wyf yn ceisio asesu effeithiolrwydd yr atebion a gynlluniwyd drwy brosesau monitro a modelu hygrothermol. Bydd canfyddiadau’r prosiect asesu hygrothermol hwn yn cael eu defnyddio hefyd fel astudiaeth achos i esbonio wrth fyfyrwyr MSc Mega-Adeiladau Cynaliadwy o’r angen i adnewyddu rhai mega-adeiladau hanesyddol yn ofalus.

Bydd yr astudiaeth hygrothermol o Abaty Caerfaddon yn rhan o’r hyn a addysgir yn yr MSc Mega-Adeiladau Cynaliadwy. I gael gwybod rhagor am y rhaglen hon, ewch i dudalennau'r cwrs.

Rhannu’r stori hon