Ewch i’r prif gynnwys

Nod cydweithrediad newydd yw creu canolfan ragoriaeth ar gyfer ymchwil glinigol yng Nghaerdydd

24 Medi 2021

(L-R) Professor Ian Weeks, Pro Vice-Chancellor for the College of Biomedical and Life Sciences at Cardiff University, and Len Richards, Chief Executive of Cardiff and Vale University Health Board
(L-R) Professor Ian Weeks, Pro Vice-Chancellor for the College of Biomedical and Life Sciences at Cardiff University, and Len Richards, Chief Executive of Cardiff and Vale University Health Board

Mae Swyddfa Ymchwil ar y Cyd Caerdydd, sef Cydweithrediad rhwng Prifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, wedi agor yn swyddogol.

Mae'r swyddfa newydd yn cefnogi dull ar y cyd o ddatblygu a darparu ymchwil gofal iechyd a'i nod yw gwneud prifddinas Cymru yn un o'r lleoedd gorau yn y DU ar gyfer ymchwil glinigol.

Bydd yn ymuno â'r ddau weithlu mewn un gofod i integreiddio eu gwaith gyda'r nod o wella iechyd a lles pobl yng Nghymru a thu hwnt.

Nodwyd ei agoriad gan ddigwyddiad lansio a fynychwyd gan yr Athro Ian Weeks, Rhag Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ym Mhrifysgol Caerdydd, a Len Richards, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, ddydd Iau.

Meddai’r Athro Weeks: “Mae Swyddfa Ymchwil ar y Cyd Caerdydd yn ddatblygiad mawr sy'n deillio o'n partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Bydd y cydweithrediad hwn yn cryfhau ein galluoedd ymchwil glinigol ac yn darparu cyfleoedd pellach i ymgymryd ag ymchwil feddygol hanfodol gan arwain at arloesedd a gwelliannau o ran gofal cleifion.”

Dywedodd Mr Richards: “Mae’r berthynas gref a hirsefydlog sydd gennym â Phrifysgol Caerdydd wedi bod o fudd sylweddol i ymchwil glinigol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, a bydd sefydlu Swyddfa Ymchwil ar y Cyd Caerdydd newydd yn mynd â hyn i lefel newydd gyffrous, gan ddarparu cam pwysig tuag at wireddu ein huchelgais ar y cyd o fod yn ganolfan flaenllaw ar gyfer addysg feddygol a gofal iechyd, ymchwil gwyddorau bywyd clinigol a biofeddygol, ac arloesedd clinigol.

“Yn ddiweddar, mae ein timau ymchwil wedi cael sylw am eu rôl arweiniol wrth nodi triniaethau effeithiol ar gyfer COVID-19, ond maent yn aml yn arwyr di-glod am eu hymdrechion parhaus rhagorol i ddod o hyd i driniaethau'r dyfodol ar gyfer salwch heddiw.”

Y swyddfa ymchwil yw'r gyntaf o'i math yng Nghymru a bydd yn gweithio i ddarparu ymchwil o ansawdd uchel ac effaith uchel er mwyn helpu i roi canlyniadau gwell i gleifion a sicrhau'r ddarpariaeth orau bosibl o wasanaethau iechyd a chlinigol ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Dywedodd yr Athro Colin Dayan, y Cyfarwyddwr: “Ar ôl blynyddoedd o gynllunio, mae’n foment gyffrous dod â thimau o Fwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro a Phrifysgol Caerdydd ynghyd yn Swyddfa Ymchwil ar y Cyd Caerdydd.

“Mae’r pandemig wedi dangos pa mor bwysig yw ymchwil iechyd yn ein bywydau. Caerdydd oedd y safle cyntaf yn y DU i fod ar agor ar gyfer yr Arbrawf Adferiad a chyfrannodd lawer o gleifion at hyn a'r astudiaethau brechlyn sydd wedi achub cymaint o fywydau. Aeth bron i 6,000 o gleifion i dreialon clinigol y llynedd yng Nghaerdydd a'r Fro ac roedd gan Goleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ym Mhrifysgol Caerdydd dros 1,000 o grantiau gweithredol gwerth cyfanswm o fwy na £180 miliwn. Er gwaethaf y campau hyn, nid yw llawer o gleifion yn cael cynnig cymryd rhan mewn treial clinigol o hyd ac mae llawer mwy y gallwn ei wneud.

Lansiad JRO Caerdydd yw dechrau'r daith i weithio'n agosach gyda'n gilydd drwy hwyluso a chyflymu prosesau ar y cyd, hyrwyddo cydweithredu, gwella cyfleusterau a gallu, a gwneud Caerdydd yn un o'r lleoedd gorau yn y DU i gynnal ymchwil glinigol.”

Rhannu’r stori hon