Ewch i’r prif gynnwys

Hawk yn cefnogi darganfyddiad LIGO

25 August 2021

Credit: Carl Knox, OzGrav/Swinburne

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Arsyllfa Ton-Disgyrchiant Laser Interferometer (LIGO), am y tro cyntaf, eu bod wedi gallu canfod crychdonnau amser y gofod a achoswyd gan wrthdrawiad twll du a seren niwtron.

Roedd y gwaith i gefnogi'r darganfyddiad pwysig hwn yn cynnwys rhedeg efelychiadau o'r digwyddiad uno seren niwtron a thyllau duon. Fel rhan o'r dadansoddiad hwn, roedd angen adnodd cyfrifiadurol ychwanegol i ganiatáu i'r data o'r synhwyrydd LIGO gael ei gymharu ag efelychiad cyfrifiadurol.  I gefnogi'r gwaith hwn, cysylltodd ymchwilydd Caerdydd, Virginia D'Emilio, ag ARCCA i ofyn am fynediad i raniadau Hawk sydd ar gael yn annibynnol o adnodd cyfrifiadurol pwrpasol Caerdydd LIGO. Gan weithio ar y cyd â chanolfannau LIGO eraill, rhoddodd yr adnodd ychwanegol hwn y gallu i'r grŵp gyflwyno swyddi efelychu hirsefydlog gyda mynediad i dros 1000 o greiddiau.

Gan weithio gyda Virginia dros sawl mis, roedd ARCCA yn gallu darparu help a chyngor gyda rhedeg swyddi ar Hawk a oedd yn cefnogi gweithgareddau llwyth gwaith efelychu a gynhaliwyd mewn canolfannau Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) LIGO eraill, a thrwy hynny sicrhau bod y gwaith yn cael ei gwblhau mewn pryd i'w gyhoeddi.

Mae ymchwil sy'n arwain y byd yn LIGO yn dibynnu ar HPC sy'n gofyn am gydweithrediad. Felly, mae'r gallu i allu byrstio i redeg swyddi mwy a hirach na'r arfer, yn rhoi opsiynau i ymchwilwyr yng Nghaerdydd gyfrannu ymhellach at yr ymchwil hanfodol a ddarperir gan gonsortiwm LIGO. Mae mwy o fanylion am yr ymchwil hon ar gael mewn eitem newyddion a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y Brifysgol.

Rhannu’r stori hon