Ewch i’r prif gynnwys

Zeet yn ennill Gwobrau Cychwyn Busnes i Fyfyrwyr Caerdydd

9 Mehefin 2021

Mae busnes cychwynnol twf uchel FinTech wedi ennill y brif wobr yng Ngwobrau Cychwyn Busnes i Fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Wedi'i sefydlu gan Steve McCormick (BSc Rheoli Busnes), mae Zeet yn gadael i gwsmeriaid gasglu pwyntiau teyrngarwch ar unwaith wrth iddynt ddefnyddio eu cardiau banc.

Bydd Steve yn derbyn gwobr ariannol a noddir gan Brifysgolion Santander ynghyd â mentora a chefnogaeth barhaus gan Dîm Mentro a Dechrau Busnes y Brifysgol.

Meddai Steve: “Daeth Gwobrau Dechrau Busnes Prifysgol Caerdydd yn syndod llwyr ac rydw i wrth fy modd gyda’r canlyniad! Bydd y wobr ariannol hael hon o gymorth mawr wrth i ni baratoi i godi buddsoddiad cyn-sbarduno wrth fynd ar drywydd dod yn fusnes a gydnabyddir yn fyd-eang.”

Aeth yr ail orau i Azaria Anaman (BSc Cyfrifeg a Chyllid). Sefydlodd Azaria ei busnes, Eni Lashes ar ôl ei chael hi'n anodd dod o hyd i fanwerthwr blew amrant ffug moesegol gyda neges ddyrchafol, felly fe greodd hi nhw ei hun.

Dywedodd Azaria: “Rwy’n falch iawn fy mod wedi derbyn yr ail safle am y gwobrau dechrau busnes ar gyfer fy musnes Eni Lashes. Mae wedi fy ngwneud yn fwy hyderus yn fy ngalluoedd i gyflwyno syniadau, a bydd yn caniatáu imi roi fy nghynlluniau cysyniadol ar waith.”

Dyfarnwyd y drydedd wobr a'r olaf i Tillie Page (BA Tsieineaidd) a sefydlodd siop Etsy yn ystod cyfnod clo 2020, a uwchraddiodd hi’n gyflym ochr yn ochr â'i hastudiaethau.

“Mae hwn yn gyfle anhygoel i mi fuddsoddi yn fy musnes a gobeithio ei droi yn fy incwm amser llawn,” meddai Tillie. “Rydw i wrth fy modd!”

Meddai Rhys Pearce-Palmer, Rheolwr Mentrau: “Nid yw’r safon erioed wedi bod yn uwch gan fod cynifer o fyfyrwyr wedi defnyddio’r pandemig byd-eang i archwilio syniadau busnes. Yn wahanol i fusnesau presennol sy'n gweithio'n galed i ymaddasu, mae'r busnesau newydd hyn yn barod ar gyfer ffyrdd newydd o weithio o'r cychwyn cyntaf. Gobeithio bod y myfyrwyr mor falch ohonyn nhw eu hunain ag ydyn ni ohonyn nhw.”

Mae Menter a Chychwyn Busnes yn helpu myfyrwyr Prifysgol Caerdydd i wireddu eu potensial llawn mewn busnes ac entrepreneuriaeth trwy weithdai, cystadlaethau a sesiynau sgiliau, gan ganiatáu iddynt roi syniadau ac arloesiadau ar waith.

Rhannu’r stori hon